• Post category:Faaliyetler

Üniversitemiz Kalite Yönetim Birimi tarafından, Bologna süreci kapsamında yürütülen faaliyetler hakkında bilgi vermek amacıyla akademik ve idari personelimize yönelik “Kalite Güvencesi Bağlamında Öğrenci Bilgi Paketi” konulu eğitim verildi.

İlahiyat Fakültesi Konferans salonunda düzenlenen programın açış konuşmasını yapan Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Sayın Hülya TURAN, “Ülkemizin 2001 yılında dahil olduğu, Avrupa Yükseköğretim Alanını oluşturmayı hedefleyen Bologna Süreci kapsamında yürütülen çalışmalardan biri de öğrenci bilgi paketidir. Öğrenci Bilgi Paketi adeta eğitim-öğretim faaliyetlerimizin bir aynası, vitrinidir. Derslerimizde yürütülen tüm faaliyetler öğrenci bilgi paketi aracılığıyla paydaşlarımız ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Bu nedenle program bilgi paketlerimizi güncel tutmak büyük önem arz etmektedir” dedi.

Toplantıda Bologna süreci ve Öğrenci Bilgi Paketi hakkında katılımcılara bilgiler veren Kalite Yönetim Birimi Öğr. Gör. Dr. Miray VAROL, Öğrenci Bilgi Paketi üzerinden ders tanıtım formlarının ve ders değerlendirme ölçütlerinin akademik takvimde belirtilen süreler dikkate alınarak güncellenmesinin, Üniversitemizdeki Kalite Güvence Sistemi çalışmaları açısından önemine değindi.

Program soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.