ŞEMALAR

ORGANİZASYON ŞEMALARI

Kalite Odaklı Kurulan Koordinatörlük Komisyon ve Danışma Grupları

Fakülte Organizasyon Şeması

Teşkilat Şeması

Kalite Komisyonu Organizasyon Şeması

İŞ AKIŞ ŞEMALARI

1.Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Ana Süreci

Bilgi Paketi Oluşturma ve Güncelleme İş Akış Süreci-1

Bilgi Paketi Oluşturma ve Güncelleme İş Akış Süreci-2

Müfredat Ders Değişikliği İş Akış Süreci

Not Bildirim İş Akış Süreci

Not Listeleri Arşivleme İş Akış Süreci

Öğrenci Danışmanının Görevi İşlemleri İş Akış Süreci

Öğrenci Danışmanlık İşlemleri İş Akış Süreci

Yeni Bölüm ve Programların Açılması İş Akış Süreci

Mazeret Sınavları İş Akış Süreci

Sınav Sonucuna Yapılan İtirazın Değerlendirilmesi İş Akış Süreci

Ders Muafiyeti ve İntibak İşlemleri İş Akış Süreci

Öğrenci Disiplin İşlemleri İş Akış Süreci

Eğitim Programlarının Hazırlanması ve Duyurulması İş Akış Süreci

Eğitimlerin Yürütülmesi İş Akış Süreci

İş Birliği ve Protokol İşlemleri İş Akış Süreci

Akademik Takvimin Hazırlanması ve Duyurulması İş Akış Süreci

İlk Kayıt İşlemleri İş Akış Süreci

Ders Kayıt İşlemleri İş Akış Süreci

Ders Seçimi Danışmanlık İş Akış Süreci

Ders Ekleme-Çıkarma İşlemleri İş Akış Süreci

Mazeretli Ders Kayıt İşlemleri İş Akış Süreci

Kayıt Dondurma İşlemleri İş Akış Süreci

Diploma Basımı ve Teslimi İş Akış Süreci

Diploma Eki Basımı ve Teslimi İş Akış Süreci

Onur Belgesi, Yüksek Onur Belgesi Verilmesi İş Akış Süreci

Öğrencilere İlişkin İstatistiki Bilgilerin Takibi ve Düzenlenmesi İş Akış Süreci

Yatay Geçiş Kontenjanlarının Hazırlanması İş Akış Süreci

Yatay Geçiş Başvuru ve Kabul İşlemleri İş Akış Süreci

ÖSYM Kontenjanlarının Hazırlanması İş Akış Süreci

Dikey Geçiş Kontenjanlarının Hazırlanması İş Akış Süreci

Uluslararası Öğrenci Başvuru ve Kabul İşlemleri İş Akış Süreci

Uluslararası Öğrenci Kontrenjanlarının Hazırlanması İş Akış Süreci

Uluslararası Öğrenci Kayıt İş Akış Süreci

YÖK, ÖSYM, KYK ve Diğer Resmi Kurumlara Bilgi Verilmesi İş Akış Süreci

Harç Tahsilat İş Akış Süreci

Öğrenci Belge İşlemleri İş Akış Süreci

Mezuniyet İşlemleri İş Akış Süreci

Farabi Burs İşlemleri İş Akış Süreci

Farabi Giden Öğrenci İş Akış Süreci

Farabi Gelen Öğrenci İş Akış Süreci

Mevlana Gelen Öğrenci İş Akış Süreci

Mevlana Giden Öğrenci İş Akış Süreci

Mevlana Gelen Akademik Personel İş Akış Süreci

Erasmus Giden Öğrenci İş Akış Süreci

Erasmus Gelen Öğrenci İş Akış Süreci

Erasmus Gelen Akademik Personel İş Akış Süreci

Erasmus Giden Akademik Personel İş Akış Süreci

Erasmus Gelen İdari Personel İş Akış Süreci

Erasmus Giden İdari Personel İş Akış Süreci

Erasmus Staj Hareketliliği İş Akış Süreci

Erasmus Lisansüstü Gelen Öğrenci İş Akış Süreci

Erasmus Lisanüstü Giden Öğrenci İş Akış Süreci

Otomasyon Sistemine Kayıt, Analiz ve Ölçüm Hizmetleri İş Akış Süreci

Çift Anadal İşlemleri Detay Süreci

2.Akademik ve Bilimsel Araştırmalar Ana Süreci

3.Ürün ve Hizmet Yönetimi Ana Süreci

Üniversite-İş Dünyası İlişkilerinin Yönetilmesi İş Akış Süreci-1

Üniversite-İş Dünyası İlişkilerinin Yönetilmesi İş Akış Süreci-2

TTO Eğitim Talebi İş Akış Süreci-1

TTO Eğitim Talebi İş Akış Süreci-2

TTO Eğitim Talebi İş Akış Süreci-3

4.Kültürel ve Sosyal Faaliyetler Ana Süreci

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılması İş Akış Süreci

Öğrenci İlişik Kesme İşlemleri İş Akış Süreci

Personel İlişik Kesme İşlemleri İş Akış Süreci

Bibliyometrik Danışma Hizmetleri İş Akış Süreci

Tezler İş Akış Süreci

Engelli Kütüphane Hizmetleri İş Akış Süreci

Süreli Yayınlar İş Akış Süreci

Kullanıcı Eğitimi İş Akış Süreci

ISSN/ISBN/ISMN Sağlama İş Akış Süreci

Görsel İşitsel Materyallerin İş Akış Süreci

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma İş Akış Süreci

Sosyal Faaliyetler İş Akış Süreci

Referans Hizmetleri İş Akış Süreci

Kitaplar ve Danışma Kaynakları İş Akış Süreci

Kütüphaneler Arası İade İşlemleri İş Akış Süreci

Kütüphaneler Arası Ödünç Alma İş Akış Süreci

Kütüphane Üyelik İşlemleri İş Akış Süreci

Materyal İade İşlemleri İş Akış Süreci

Multimedya Salonu Kullanım İş Akış Süreci

Ödünç Verme İşlemleri İş Akış Süreci

Kataloglama ve Sınıflama İş Akış Süreci

Bağış İşlemleri İş Akış Süreci

Yayın Satın Alma İşlemleri İş Akış Süreci

Açık Erişim ve Kurumsal Arşiv İşlemleri İş Akış Süreci

Ciltleme İşlemleri İş Akış Süreci

Kütüphane Otomasyonu Yönetimi İş Akış Süreci

Kütüphane Web Sitesi Yönetimi İş Akış Süreci

Meteryal Takip ve Güvenlik Sistemi Yönetimi İş Akış Süreci

Multimedya Salonu Otomasyon Yönetimi İş Akış Süreci

Teknik Destek Hizmetleri İş Akış Süreci

Pankart-Afiş Düzenleme İş Akış Süreci

Belirli Gün ve Haftalara Yönelik Etkinlikler İş Akış Süreci

Engelli Öğrenci Birimi İş Akış Süreci

Engelli Öğrencilerin Üniversitedeki Olanak ve Hizmetler Eşit Erişiminin Sağlanmasıİş Akış Süreci

SKSDB Sağlık Ünitesi İş Akış Süreci

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik İş Akış Süreci

KYK Bursu İşlemleri İş Akış Süreci

Burs Başarı Durumlarının İncelenmesi İş Akış Süreci

Kantin Kafeterya İş Akış Süreci

5.Destek Hizmetlerinin Yönetimi Süreci

Mali Görüş Verilmesi İş Akış Süreci

Hukuki Görüş Verilmesi İş Akış Süreci

Müdahillik Talebinde Bulunulması İş Akış Süreci

Adli Yargıda Aleyhe Açılan Davaların Takibi İş Akış Süreci

İdari Yargıda Aleyhe Açılan Davaların Takibi İş Akış Süreci

İdare Lehine Adli Yargıda Açılan Davaların Takibi İş Akış Süreci

İdare Tarafından İdari Yargıda Açılan Davaların Takibi İş Akış Süreci

İdare Lehine Başlatılan İcra Takipleri İş Akış Süreci

İdare Aleyhine Başlatılan İcra Takipleri İş Akış Süreci

Bilgi Edinme Başvuruları İş Akış Süreci

Bimer Başvuruları İş akış Süreci

Dilek ve Şikayet Başvuruları İş Akış Süreci

Duyuru Yayınlama İş Akış Süreci

Etkinlik Yayınlama İş Akış Süreci

Haber Yayınlama İş Akış Süreci

Fuar Organizasyonu İş Akış Süreci

Üniversitemiz Mail ve Sosyal Hesapları İş Akış Süreci

Üniversitemiz Tanıtım Malzemeleri Dağıtımı İş Akış Süreci

Baskı ve Tasarım İşlemleri İş Akış Süreci

Davetiye Hazırlama İş Akış Süreci

Haber Yapılması İş Akış Süreci

Slider Hazırlama İş Akış Süreci

Özel Kalem Birimi Evrak İş Akış Süreci

Özel Kalem Birimi Seyahat Programı İş Akış Süreci

Protokol Listeleri İş Akış Süreci

Donanım-Yazılım Alımı Şartname Hazırlama İş Akış Süreci

Pazarlık Usulü İhale İş Akış Süreci

Muayene ve Kabul İşlemleri İş Akış Süreci

Kredi Açılması İşlemleri İş Akış Süreci

Avans İşlemleri İş Akış Süreci

22-d Usulune Göre Doğrudan Temin Alımı İş Akış Süreci

22-a/b/c Usulüne Göre Doğrudan Temin Alımı İş Akış Süreci

Mal ve Hizmet Alımı İhale İşlemleri İş Akış Süreci

Yapım İşi İhale İşlemleri İş Akış Süreci

Temizlik Hizmetleri İş Akış Süreci

Güvenlik Hizmetleri Yönetimi İş Akış Süreci

Eğitim ve Tatbikatlar İş Akış Süreci

Sivil Savunma Planı Hazırlama İşlemleri İş Akış Süreci

6.Finansal Kaynakların Yönetimi Süreci

Birimlerin Bütçe Hazırlama İş Akış Süreci

Döner Sermaye Bütçesi Hazırlama İş Akış Süreci

Döner Sermaye Ek Bütçe Hazırlama İş Akış Süreci

Üniversite Bütçesi Hazırlık İş Akış Süreci

Ayrıntılı Finansman Programı İş Akış Süreci

Detay Programının Hazırlanması İş Akış Süreci

Döner Sermaye Ödenek Aktarma İş Akış Süreci

Ödenek Aktarma İş Akış Süreci

Gelir Fazlası Karşılığı Ödenek Kaydı İş Akış Süreci

Likit Karşılığı Ödenek Kaydı İş Akış Süreci

Hazine Yardımı İş Akış Süreci

Ayrıntılı Finansman Programı Revize İşlemleri İş Akış Süreci

Yatırım Programı Revize İşlemleri İş Akış Süreci

Maaş ve Yük Hesabı İşlemleri İş Akış Süreci

Ödenek Gönderme İş Akış Süreci

İl Koordinasyon ve İzleme Sistemi (İKİS) ne Giriş İş Akış Süreci

Yatırımların İzlenmesi ve Raporlanması İş Akış Süreci

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu İş Akış Süreci

Performans Bütçe Hazırlama İş Akış Süreci

Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarıları Ön Mali Kontrolü İş Akış Süreci

Ödenek Aktarma İşlemlerinin Kontrolü İş Akış Süreci

Kadro Dağılım Cetvellerinin Kontrolü İş Akış Süreci

Yan Ödeme Cetvellerinin Kontrolü İş Akış Süreci

Yurtdışı Konaklama Bedellerinin Kontrolü İş Akış Süreci

Sözleşmeli Personel Sayı ve Sözleşmelerin Kontrolü İş Akış Süreci

Teminat Olarak Alınan Değerler İş Akış Süreci

Teminat Olarak Alınan Değerlerin İadesi İş Akış Süreci

Döner Sermaye Vergi Ödemeleri İş Akış Süreci

Vergi Ödemeleri İş Akış Süreci

Yolluk Ödemeleri İş Akış Süreci

İşçi ve Sözleşmeli Personel Maaş ve Ücret ile Öğrenci Maaşları İş Akış Süreci

İşçi ve Sözleşmeli Personel Sosyal Güvenlik Ödeme İşlemleri İş Akış Süreci

Maaş ve Özlük Hakları Ödemeleri İş Akış Süreci

Satın Alma Ödemeleri İş Akış Süreci

İcra Ödemeleri İş Akış Süreci

Ek Ders Ödemeleri İş Akış Süreci-1

Ek Ders Ödemeleri İş Akış Süreci-2

Kesin Hesap Tasarısı İş Akış Süreci

Gönderme Emirleri ve Ödenecek Çekler Hesabının Kapatılması İş Akış Süreci

Sosyal Güvenlik Ödemeleri İş Akış Süreci

Sendika Ödemeleri İş Akış Süreci

Kefalet Ödemeleri İş Akış Süreci

Yıl İçinde Yapılan Taşınır Konsolide İşlemleri İş Akış Süreci-1

Yıl Sonunda Yapılan Taşınır Konsolide İşlemleri İş Akış Süreci-2

Performansa Dayalı Ek Ödeme İşlemleri İş Akış Süreci

Sabit Ek Ödeme İşlemleri İş Akış Süreci

Tübitak-Santez-Oka-Farabi-Mevlana-AB Proje Ödemeleri İş Akış Süreci

Gelirlerden Red ve İade Ödemeleri İş Akış Süreci

Gelirlerden Red ve İade Ödemeleri İş Akış Süreci (Döner Sermaye)

Finansal Kaynakların Yönetimi Süreci / Muhasebe İşlemleri İş Akış Süreci

Günlük Yemek Geliri Takibi İş Akış Süreci

Döner Sermaye Gelirleri İş Akış Süreci

Kamu Zararı Takip ve Tahsil İşlemleri İş Akış Süreci

7.Fiziksel Kaynakların Yönetimi Süreci

Yeni Bina ve Tesis Yapımı İş Akış Süreci

Yapım Yönetim İş Akış Süreci

Tahsis Edinme İşlemleri İş Akış Süreci

Taşınmaz Kiralama İşlemi İş Akış Süreci-1

Çim Biçme İşi İş Akış Süreci

Çimlendirme Çiçek ve Fidan Dikim İş Akış Süreci

Orman ve Koruluk Alanları Bakım İşleri Süreci

Peyzaj Planlama İş Akış Süreci

Lojman Tahsis İşlemleri Detay Süreci İş Akış Süreci

Lojman Teslim Etme İş Akış Süreci

Lojman Teslim Alma İş Akış Süreci

Geçici Kabul İş Akış Süreci

Kesin Kabul İş Akış Süreci

Hakediş Hazırlama İş Akış Süreci

Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi KBS Yetkilendirilmesi İş Akış Süreci

Bağış veya Yardım Yoluyla Edinilen Taşınırların Girişi İş Akış Süreci

Devir Yoluyla Malzeme Girişi İş Akış Süreci

Satın Alınan Taşınırların Giriş İşlemleri İş Akış Süreci

Sayım Fazlası Taşınırların Girişi İş Akış Süreci

Devir Yoluyla Malzeme Çıkışı İş Akış Süreci

Hurdaya Ayırma İş Akış Süreci

Tüketim Suretiyle Çıkış İşlemleri İş Akış Süreci

Zimmet İade (Zimmet Düşme) İşlemleri İş Akış Süreci

Zimmet Verme İş Akış Süreci

Devir İşlemleri İş Akış Süreci

Sayım İşlemleri İş Akış Süreci

Taşınır Yönetim Hesabı İş Akış Süreci

Bina Bakım Onarım İş Akış Süreci

Fatura İşlemleri İş Akış Süreci

Santral Operatör İşlemleri İş Akış Süreci

Araç Görevlendirme İş Akış Süreci

Taşıtlara Akaryakıt Alımı İş Akış Süreci

Araç Muayene İşlemleri İş Akış Süreci

Araç Bakım Onarım İşlemleri İş Akış Süreci

Servis Araçlarının Görevlendirilmesi İş Akış Süreci

8.İnsan Kaynaklarının Yönetimi ve Geliştirilmesi Süreci

Öğretim Üyesi İlan İşleri İş Akış Süreci

Öğretim Üyesi Atama İşlemleri İş Akış Süreci

Öğretim Üyesi Atama İşlemleri İş Akışı Süreci

Öğretim Üyesi Atama İşlemleri İş Akışı Süreci

Açıktan Atama İşlemleri İş Akışı Süreci

Akademik Personel Açıktan Atama İşlemleri İş Akışı Süreci

1416 SK Göre Atama İşlemleri Detay Süreci

1416 SK Göre Atama İşlemleri İş Akış Süreci

1416 SK Göre Yurt Dışına Gönderilen Öğrencilerin Yazışma İşlemleri İş Akış Şeması

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) İş Akışı Süreci

ÖYP Koordinatörlüğüne Bağlı Araş. Görev. Seyahat Görevlendirme İş Akış Süreci

ÖYP ye Kayıt Olan Araştırma Görevlisi İş Akış Süreci

Yabancı Dil Eğitim İçin Gönderilen Araştırma Görevlisi İşlemleri İş Akışı Süreci

Yabancı Dil Eğitimi İçin Gönderilen Araştırma Görevlisi İşlemleri İş Akış Süreci

Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılması İşlemleri İş Akış Süreci

Diğer Öğretim Elemanı Atama İşlemleri İş Akış Süreci

İdari Personel Açıktan Atama İşlemleri İş Akışı Süreci

İdari Personel İlk Atama ve Açıktan Atama Tahakkuk İşlemleri İş Akış Süreci

İdari Personel Naklen Atama İşlemleri İş Akış Süreci

Yeniden Atama İşlemleri İş Akışı Süreci

Askerlik Dönüşü Atama İşlemleri İş Akış Süreci

Ücretsiz İzin Dönüşü Atama İşlemleri İş Akış Süreci

Ücretsiz İzne Ayrılma İş Akış Sureci

Naklen Atama Nedeniyle Görevden Ayırma İşlemleri İş Akışı Süreci

İstifa Nedeniyle Görevden Ayırma Tahakkuk İşlemleri İş Akış Süreci

Daimi İşçi Doğum/Ölüm/Evlilik/Doğal Afet Yardımı İş Akış Süreci

Daimi İşçi Giyim/Bayram Yardımı İş Akış Süreci

Daimi İşçi İlave Tediye İş Akış Süreci

Maaş Tahakkuk İşlemleri İş Akış Süreci

Daimi İşçi Kıdem Tazminatı Ödeme İşlemleri İş Akış Süreci

Daimi İşçi Maaş Tahakkuk İşlemleri İş Akış Süreci

Daimi İşçi Mesai Tahakkuk İşlemi İş Akış Süreci

İşçi Disiplin Soruşturma İş Akış Süreci

Personel Disiplin Soruşturma İşlemleri İş Akış Süreci

Mal Beyanı İşlemleri İş Akış Süreci

İş Sağlığı ve Güvenliği İş Akış Süreci

9.Kurumsal Yönetim Ana Süreci

Senato Kararları İş Akış Süreci

Üniversite Yönetim Kurulu İşlemleri İş Akış Süreci

Mevzuat Komisyonu İş Akış Süreci

İdare Faaliyet Raporu Hazırlama İş Akış Süreci

Stratejik Plan Hazırlama İş Akış Süreci

Birim Faaliyet Raporu İş Akış Süreci

İdari Birim Kimlik Kodu Alımı İş Akış Süreci

Danışmanlık İş Akış Süreci

Denetim İş Akış Süreci

Denetim Raporları İzleme Faaliyeti İş Akış Süreci

Plan ve Program Faaliyeti İş Akış Süreci

10.Bilgi Teknolojileri ve Bilgi Kaynaklarının Yönetimi Süreci

Birim Arşiv İşlemleri İş Akış Süreci

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü (DAGM) Evrak Devir-Teslim İşlemleri İş Akış Süreci

Kurum Arşivi Ayıklama-İmha İşlemleri İş Akış Süreci

Kurum İçi ve Kurum Dışı Gelen Evrak Kayıt İşlemleri İş Akış Süreci (Rektörlük)

Kurum İçi ve Kurum Dışı Gelen Evrak Kayıt İşlemleri İş Akış Süreci (Rektörlük Dışı)

Kurum İçine ve Kurum Dışına Gönderilen Evrak İş Akış Süreci

Mühür Edinilmesi İş Akış Süreci

EBYS Form Tasarım İşlemleri İş Akış Süreci

EBYS İşlemleri Detay Süreci İş Akış Süreci

EBYS Kullanıcı Hesabı Başvuru İşlemleri İş Akış Süreci

EBYS Taleplerine İlişkin İş Akış Süreci

Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) Temin İşlemleri İş Akış Süreci

Teknik Destek İşlemleri İş Akış Süreci

Donanım İhtiyaçlarının Belirlenmesi ve Yönetilmesi İş Akış Süreci

Uzaktan Erişim Talep İş Akış Süreci

Üniversite Güvenlik Duvarı (Firewall) Yönetimi İş Akış Süreci

Ağ Yönetimi İş Akış Süreci

Ağ Altyapı Planlama Detay Süreci İş Akış Şeması

Ağ Yönetimi Destek Süreci İş Akış Şeması

Sunucu (Server) İşlemleri İş Akış Süreci

Kurumsal Web Sitesi Yönetim İş Akış Süreci

Uygulama Yazılımları Yönetim Detay Süreci İş Akış Şeması

Formlar, Yönergeler, Sözleşmeler Hazırlama Yönetim Detay Süreci İş Akış Şeması

Yazılım Entegrasyon İş Akış Süreci

Bilişim İhtiyacının Belirlenmesi İş Akış Süreci

Yazılım ve Proje Geliştirme İş Akış Süreci

Yazılım Destek İş Akış Süreci

BAP Koordinatörlüğü İş Akış Şemaları