MİSYONUMUZ

Eğitim-Öğretim ve araştırma faaliyetleriyle nitelikli bireyler yetiştirmek,
Bilim ve teknoloji üreterek toplumun hizmetine sunmak suretiyle bölgesine ve ülkesine katkı sağlamaktır.

VİZYONUMUZ

Ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesine daha fazla katkı sağlayan,
Bölgenin çevre ve turizm yönünden gelişmesini önceleyen,
En az bir alanda ihtisaslaşmış, bilim ve teknoloji üreterek bölgenin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasında başat rol oynayan,
Akademi camiasında saygınlığını ispatlamış, paydaş memnuniyetinin ve katılımcı yönetim anlayışının üst düzeyde olduğu,
Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan çevreci ve engelsiz bir üniversite olmaktır.