İDARİ GÖREV TANIMLARI

Genel Sekreter Görev Tanımı

İç Denetçi Görev Tanımı

Genel Sekreter Yardımcısı Görev Tanımı

Bilgi İşlem Daire Başkanı Görev Tanımı

Hukuk Müşavirliği – Hukuk Müşaviri Görev Tanımı

İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Görev Tanımı

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Görev Tanımı

Personel Daire Başkanı Görev Tanımı

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Görev Tanımı

Strateji Geliştirme Daire Başkanı Görev Tanımı

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Görev Tanımı

Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürü Görev Tanımı

Fakülte Sekreteri Görev Tanımı

Enstitü Sekreteri Görev Tanımı

Yüksekokul Sekreteri Görev Tanımı

Genel Sekreterlik -Şube Müdürü Görev Tanımı

Rektörlük Makam Hizmetleri-Özel Kalem Müdürü Görev Tanımı

Hukuk Müşavirliği – Avukat Görev Tanımı

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı – Şube Müdürü Görev Tanımı

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı – Satın Alma Şube Müdürü Görev Tanımı

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı – Tahakkuk Şube Müdürü Görev Tanımı

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı – İdari İşler Şube Müdürü Görev Tanımı

Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi – Şube Müdürü Görev Tanımı

Sağlık Kül. ve Spor Daire Başkanlığı – Şube Müdürü Görev Tanımı

Bölüm Sekreteri Görev Tanım Formu

Büro Personeli Görev Tanımı

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı – Teknik Destek Birimi Görev Tanımı

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı – Yazılım Web Uygulamaları Birimi Görev Tanımı

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı – E-Posta Yönetimi ve İç Kontrol Görev Tanımı

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı – Network ve Sunucu Yönetim Birimi Görev Tanımı

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı – İdari ve Mali İşler Birimi Görev Tanımı

Dekan Sekreteri Görev Tanımı

Evrak Kayıt Yazı İşleri Sorumlusu Görev Tanımı

Fotoğraf ve DRONE (İHA) Operatörü Görev Tanımı

Fotokopi Görevlisi Görev Tanım Formu

Genel Sekreterlik -Yazı İşleri Sorumlusu Görev Tanımı

Genel Sekreterlik -Büro Hizmetleri Görev Tanımı

Genel Sekreterlik -Büro Hizmetleri(2) Görev Tanımı

Genel Sekreterlik -Büro Hizmetleri(3) Görev Tanımı

Genel Sekreterlik -Büro Hizmetleri(4) Görev Tanımı

Genel Sekreterlik -Evrak Dağıtım Birimi Görev Tanımı

Genel Sekreterlik -Evrak Dağıtım Birimi(2) Görev Tanımı

Güvenlik Görevlisi Görev Tanımı

Haber Koordinatörü Görev Tanımı

Hukuk Müşavirliği – Evrak Kayıt Yazı İşleri Sorumlusu Görev Tanımı

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı – Satın Alma Birimi Görev Tanımı

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı – Tahakkuk Birimi Görev Tanımı

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı – Taşınır Mal Kayıt Kontrol Birimi Görev Tanımı

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı – İdari İşler Birimi Görev Tanımı

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı – Bütçe Planlama Şube Müdürü Görev Tanımı

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı – İdari İşler Teknisyen Görev Tanımı

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı – İdari İşler Birimi (D) Görev tanımı

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı -Koruma ve Güvenlik-Sivil Savunma Şube Müdürü Görev Tanımı

Kart Basım Görevlisi Görev Tanımı

Kaloriferci Görev Tanımı

Teknoloji Transfer Ofisi -Şube Müdürü Görev Tanımı

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Yazı İşleri Ofisi Görev Tanımı

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Eğitim – Öğretim Ofisi Görev Tanımı

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Uluslararası (Yabancı Uyruklu) Öğrenci Ofisi Görev Tanımı

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Diploma ve Dokümantasyon Ofisi Görev Tanımı

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı İdari ve Mali İşler Ofisi Görev Tanımı

BAP Koordinatörlüğü – Koordinatör Görev Tanımı

BAP Koordinatörlüğü – Koordinatör Yardımcısı Görev Tanımı

BAP Koordinatörlüğü – Şube Müdürü Görev Tanımı

BAP Koordinatörlüğü – Tahakkuk Birimi Görev Tanımı

Kalite Yönetim Birimi Ofis Personeli Görev Tanımı

Uzaktan Eğitim Merkezi Sistem
Yöneticisi Görev Tanımı

Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi – Kütüphaneci Görev Tanımı

Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi – Öğr.Görevlisi Görev Tanımı

Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi – Bilişimci Görev Tanımı

Mali İşler Yetkilisi Görev Tanımı

Marangoz Görev Tanımı

Müdür Sekreteri Görev Tanımı

Öğrenci İşleri Yetkilisi Görev Tanımı

Personel Daire Başkanlığı -Akademik Personel Birimi Görev Tanımı

Personel Daire Başkanlığı-İdari Personel Birimi Görev Tanımı

Rektörlük – Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Görev Tanımı

Rektörlük – Makam Hizmetleri Görev Tanımı

Rektörlük -Rektör Sekreteri Görev Tanımı

Rektörlük -Rektör Yardımcısı Sekreteri Görev Tanımı

Sağlık Kül. ve Spor Daire Başkanlığı – Spor Birimi Görev Tanımı

Sağlık Kül. ve Spor Daire Başkanlığı – Beslenme Birimi Görev Tanımı

Sağlık Kül. ve Spor Daire Başkanlığı – Kültür Birimi Görev Tanımı

Sağlık Kül. ve Spor Daire Başkanlığı – Hemşire Görev Tanımı

Sağlık Kül. ve Spor Daire Başkanlığı – Tahakkuk Birimi Görev Tanımı

Sağlık Kül. ve Spor Daire Başkanlığı – Piskolog Görev Tanımı

Sağlık Kül. ve Spor Daire Başkanlığı – Destek Hizmetler Birimi Görev Tanımı

Sağlık Kül. ve Spor Daire Başkanlığı – Beslenme Birimi (D) Görev Tanımı

Satın Alma Yetkilisi Görev Tanımı

Şef Görev Tanımı

Sekreter (DB) Görev Tanımı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı – Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi Görev Tanımı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı – Bütçe Performans Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi Görev Tanımı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı – İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimi Görev Tanımı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı – Muhasebe Yetkilisi Görev Tanımı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı – Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi+ Görev Tanımı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı – Personel Maaş Birimi Görev Tanımı

Sunucu Görev Tanımı

Taşınır Kayıt Yetkilisi Görev Tanımı

Teknisyen Görev Tanım Formu

Tekniker Görev Tanım Formu

Tekniker(Grafik Tasarımcı) Görev Tanımı

Temizlik Görevlisi Görev Tanımı

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı- Araç işletme Amiri Görev Tanımı

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı- Mali İşler Yetkilisi Görev Tanımı

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı-Mimar Görev Tanımı

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı- Mühendis Görev Tanımı

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı- Teknisyen Görev Tanımı

Yemekhane Sorumlusu Görev Tanımı

Yazı İşleri Sorumlusu Görev Tanımı

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı-Tekniker Görev Tanımı

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı-Araç İşletme Şube Müdürlüğü Görev Tanımı

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı-Yapım ve İdari İşler Şube Müdürlüğü Görev Tanımı

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı-Bakım Onarım Şube Müdürlüğü Görev Tanımı

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı-Satın Alma Yetkilisi Görev Tanımı

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı- Şoför Görev Tanımı

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı- HaritaTeknikeri Görev Tanımı

Öğrenci İşleri Daire Başkanı Görev Tanımı

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Şube Müdürü Görev Tanımı

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Şef Görev Tanımı

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Yök Bursları Takip Şubesi Ofisi Görev Tanımı