Form 1- Form 100

SNÜ-FRM-001 KEK ŞABLONU

SNÜ-FRM-002 PRS-PRD-TLM ŞABLONU

SNÜ-FRM-003 LİSTELER-PLN ŞABLONU

SNÜ-FRM-004 REVİZYON TALEP FRM

SNÜ-FRM-005 KALİTE HEDEFLERİ FORMU

SNÜ-FRM-006 YGG TUTANAĞI

SNÜ-FRM-007 SİSTEM PERFORMANS RAPORU

SNÜ-FRM-008 EĞİTİM KATILIM FORMU

SNÜ-FRM-009 KURS-EĞİTİM TALEP FORMU

SNÜ-FRM-010 EĞİTİM SİCİL KARTI

SNÜ-FRM-011 ORYANTASYON EĞİTİM KARTI

SNÜ-FRM-012 MAKİNA BAKIM KARTI

SNÜ-FRM-013 MAL ALIMLARI TALEP FORMU

SNÜ-FRM-014 HİZMET ALIMLARI TALEP FORMU

SNÜ-FRM-015 YAKLAŞIK MALİYET CETVELİ

SNÜ-FRM-016 DOĞRUDAN TEMİN ONAY BELGESİ

SNÜ-FRM-017 SUBİTAM NUMUNE KABUL TUTANAK FORMU

SNÜ-FRM-018 PROSES-HİZMET-FAALİYET İZLEME FORMU

SNÜ-FRM-019 DİLEK ÖNERİ FORMU

SNÜ-FRM-020 İÇ TETKİK RAPORU

SNÜ-FRM-021 ARŞİV EVRAK İSTEM FORMU

SNÜ-FRM-022 ARŞİV EVRAKI İMHA FORMU

SNÜ-FRM-023 DOSYA İÇERİĞİ FORMU

SNÜ-FRM-024 ARIZA-BAKIM ONARIM BİLDİRİM FORMU

SNÜ-FRM-025 DÜZELTİCİ FAALİYET FORMU

SNÜ-FRM-026 GÜNLÜK YOKLAMA FORMU

SNÜ-FRM-027 SINAV SONUÇ BİLDİRİM FORMU

SNÜ-FRM-028 BAP PROJE BAŞVURU DİLEKÇESİ

SNÜ-FRM-029 BAP PROJE BAŞVURU FORMU

SNÜ-FRM-030 BAP PROJE BAŞVURU FORMU KONTROL LİSTESİ

SNÜ-FRM-031 BAP ÖZGEÇMİŞ FORMU

SNÜ-FRM-032 HAKEM DEĞERLENDİRME FORMU – PROJE ÖNERİ AŞAMASINDA

SNÜ-FRM-033 HAKEM DEĞERLENDİRME FORMU – PROJE SONUÇ RAPORU AŞAMASINDA

SNÜ-FRM-034 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ DESTEKLEME SÖZLEŞMESİ

SNÜ-FRM-035 ARA RAPOR FORMU

SNÜ-FRM-036 BAP AVANS TALEP FORMU

SNÜ-FRM-037 BAP SEYAHAT FORMU

SNÜ-FRM-038 EK BÜTÇE-EK SÜRE-EK MALZEME TALEP FORMU

SNÜ-FRM-039 SONUÇ RAPORU YAZIMINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

SNÜ-FRM-040 PROJE SONUÇ RAPORU VE EK-3 FORMU

SNÜ-FRM-041 HAKEM DEĞERLENDİRMESİ REVİZYON FORMU BAŞVURU AŞAMASINDA

SNÜ-FRM-042 HAKEM DEĞERLENDİRMESİ REVİZYON FORMU SONUÇ RAPORU AŞAMASINDA

SNÜ-FRM-043 DANIŞMAN DEĞİŞİKLİK ÖNERİ FORMU

SNÜ-FRM-044 KAYIT DONDURMA-İZİN FORMU

SNÜ-FRM-045 ASKERLİK İŞLEMLERİ FORMU

SNÜ-FRM-046 GENEL DİLEKÇE ÖRNEĞİ

SNÜ-FRM-047 KREDİ SAYDIRMA BAŞVURU FORMU

SNÜ-FRM-048 II. DANIŞMAN ÖNERİ FORMU

SNÜ-FRM-049 DERS ALMA TALEP FORMU

SNÜ-FRM-050 MAZERET SINAVI BAŞVURU DİLEKÇESİ

SNÜ-FRM-051 KESİN KAYIT BAŞVURU DİLEKÇESİ

SNÜ-FRM-052 ÖĞRENCİ TANITIM VE KAYIT FORMU

SNÜ-FRM-053 EĞİTİM TAAHHÜTNAMESİ

SNÜ-FRM-054 BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI KAYIT FORMU

SNÜ-FRM-055 MEZUNİYET ÇIKIŞ İŞLEMLERİ DİLEKÇESİ

SNÜ-FRM-056 TEZ ÇALIŞMASI İNTİHAL RAPORU BEYAN FORMU

SNÜ-FRM-057 KÜTÜPHANE TEZ VERİTABANI KABUL VE İZİN FORMU

SNÜ-FRM-058 DÖNEM PROJESİ-SEMİNER ADI BİLDİRİM FORMU

SNÜ-FRM-059 TEZ PROJE ÖZET FORMU

SNÜ-FRM-060 KATILIM İMZA LİSTESİ

SNÜ-FRM-061 TEZLERİN ERİŞİME AÇILMASININ ERTELENMESİ TALEP FORMU

SNÜ-FRM-062 TEZ TESLİMİ İÇİN EK SÜRE İSTEM DİLEKÇESİ

SNÜ-FRM-063 TEZ ÖNERİ FORMU

SNÜ-FRM-064 DÖNEM PROJESİ-SEMİNER DEĞERLENDİRME TUTANAĞI

SNÜ-FRM-065 TEZ SAVUNMA SINAVI JURİ ÖNERİ FORMU

SNÜ-FRM-066 TEZ İNCELEME VE DEĞERLENDİRME FORMU

SNÜ-FRM-067 TEZ SAVUNMA SINAVI DEĞERLENDİRME TUTANAĞI

SNÜ-FRM-068 YETERLİK SINAVI JÜRİ ÖNERİ FORMU

SNÜ-FRM-069 YETERLİK SINAVI BAŞVURU DİLEKÇESİ

SNÜ-FRM-070 YETERLİK SINAV JÜRİSİ SINAV DEĞERLENDİRME TUTANAĞI

SNÜ-FRM-071 YETERLİK KOMİTESİ SINAV DEĞERLENDİRME TUTANAĞI

SNÜ-FRM-072 BAŞARISIZ DERSİN YERİNE DERS SAYDIRMA FORMU

SNÜ-FRM-073 DEĞİŞİM PROGRAMI DERS TANINIRLIK FORMU

SNÜ-FRM-074 TEZ İZLEME KOMİTESİ JÜRİ ÖNERİ FORMU

SNÜ-FRM-075 TEZ İZLEME KOMİTESİ TOPLANTI BİLDİRİM FORMU

SNÜ-FRM-076 TEZ İZLEME TOPLANTI TUTANAĞI

SNÜ-FRM-077 TEZ ÇALIŞMASI DEĞİŞİKLİK TUTANAĞI

SNÜ-FRM-078 TEZ ÖNERİSİ DEĞERLENDİRME TUTANAĞI

SNÜ-FRM-079 TEZ ÖNERİSİ İNCELEME VE DEĞERLENDİRME FORMU

SNÜ-FRM-080 MUAFİYET KREDİ TRANSFER FORMU

SNÜ-FRM-081 DERS PROGRAMI DÜZELTME FORMU

SNÜ-FRM-082 ÖĞRETİM ELEMANLARI KONTENJAN TALEP FORMU

SNÜ-FRM-083 ANABİLİM DALI KONTENJAN TALEP FORMU

SNÜ-FRM-084 YENİ ÖNERİ DERS FORMU

SNÜ-FRM-085 UZMANLIK ALAN DERSİ ÖNERİ FORMU

SNÜ-FRM-086 DERS TELAFİ DİLEKÇESİ

SNÜ-FRM-087 LİSANÜSTÜ EĞİTİM ADAY DEĞERLENDİRME JÜRİ ÜYE ÖNERİSİ

SNÜ-FRM-088 ADAY ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME FORMU

SNÜ-FRM-089 NOT BİLDİRİM DÜZELTME FORMU

SNÜ-FRM-090 TEZ KAPAK ŞABLONU(DIŞ KAPAK)

SNÜ-FRM-091 UZAKTAN EĞİTİM VİDEO SÜRESİ BEYAN FORMU

SNÜ-FRM-092 FİKRİ SINAİ MÜLKİYET HAKLARI DEĞERLENDİRME KURULU GÜNDEM FORMU

SNÜ-FRM-093 PERSONEL KİMLİK KARTI TESLİM TUTANAĞI

SNÜ-FRM-094 LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ İLİŞİK KESME BELGESİ

SNÜ-FRM-095 MAZERETLİ GEÇİCİ KAYIT DİLEKÇESİ

SNÜ-FRM-096 SÜBİTAM ALAN KULLANIMI TALEP FORMU

SNÜ-FRM-097 SÜBİTAM CİHAZ KULLANIMI TALEP FORMU

SNÜ-FRM-098 ÖĞRENCİ KİMLİK KARTI KAYIP BİLDİRİM FORMU

SNÜ-FRM-099 KAYIT DONDURMA FORMU

SNÜ-FRM-100 MUAFİYET DİLEKÇE FORMU

Form 101- Form 200

SNÜ-FRM-101 BİRİMLERDE OLUŞTURULACAK KALİTE YÖNETİM DOSYA ŞABLON FORMU

SNÜ-FRM-102 TOPLANTI TUTANAK FORMU

SNÜ-FRM-103 KOMİSYON KARAR FORMU

SNÜ-FRM-104 FAALİYET TUTANAK FORMU

SNÜ-FRM-105 SINAV EVRAKI TESLİM TUTANAĞI

SNÜ-FRM-106 KOMİSYON ÜYELERİ FORMU

SNÜ-FRM-107 KURUL ÜYELERİ FORMU

SNÜ-FRM-108 DERS PROGRAM ŞABLONLARI

SNÜ-FRM-109 DIŞ PAYDAŞ TOPLANTI RAPORU

SNÜ-FRM-110 BİRİM FAALİYETLERİNİ İZLEME FORMU

SNÜ-FRM-111 STANDART WEB SAYFALARI ŞABLON FORMU

SNÜ-FRM-112 HABER-ETKİNLİK TALEP FORMU

SNÜ-FRM-113 VEFAT DUYURUSU TALEP FORMU

SNÜ-FRM-114 E-DUYURU TALEP FORMU

SNÜ-FRM-115 TEŞEKKÜR-TAKDİR BELGESİ TALEP FORMU

SNÜ-FRM-116 ÜNİVERSİTE ZİYARET FORMU

SNÜ-FRM-117 GRAFİK TASARIM TALEP FORMU

SNÜ-FRM-118 ÖDENEK TALEP FORMU

SNÜ-FRM-119 E-BÜTÇE – MYS – KBS ŞİFRE TALEP FORMU

SNÜ-FRM-120 BİRİM ARŞİVİNE DEVİR FORMU

SNÜ-FRM-121 MERKEZ ARŞİVE DEVİR FORMU

SNÜ-FRM-122 DEVLET ARŞİVLERİNE DEVİR FORMU

SNÜ-FRM-123 MATERYAL (YAYIN) REZERVE FORMU

SNÜ-FRM-124 MATERYAL (YAYIN) BAĞIŞ FORMU

SNÜ-FRM-125 KONU-İÇERİK ARAŞTIRMA İSTEK FORMU

SNÜ-FRM-126 KÜTÜPHANELER MATERYAL (YAYIN) TALEP FORMU

SNÜ-FRM-127 MATERYAL (YAYIN) ARAŞTIRMA TALEP FORMU

SNÜ-FRM-128 SERTİFİKA PROGRAMI AÇMA TALEP FORMU

SNÜ-FRM-129 TEKNİK SERVİS TALEP FORMU

SNÜ-FRM-130 VERİ GÜVENLİĞİ VE GİZLİLİK ONAY FORMU

SNÜ-FRM-131 PROXY TALEP FORMU

SNÜ-FRM-132 SENATO KARARLARI FORMU

SNÜ-FRM-133 YÖNETİM KURULU KARAR FORMU

SNÜ-FRM-134 AKADEMİK BİRİMLER AKADEMİK KURUL KARAR FORMU

SNÜ-FRM-135 AKADEMİK BİRİMLER YÖNETİM KURULU KARAR FORMU

SNÜ-FRM-136 AKADEMİK DANIŞMAN TOPLANTI TUTANAK FORMU

SNÜ-FRM-137 GÜNLÜK TEMİZLİK İZLEME FORMU

SNÜ-FRM-138 GÜNLÜK ODA TEMİZLİĞİ İZLEME FORMU

SNÜ-FRM-139 4D İŞÇİ GÜNLÜK DEVAM İZLEME FORMU

SNÜ-FRM-140 İFADE ÇAĞRI YAZISI FORMU (4D İŞÇİ)

SNÜ-FRM-141 4D İŞÇİ DİSİPLİN KURULU KARAR DEFTERİ FORMU

SNÜ-FRM-142 ŞAHİT İFADE TUTANAĞI FORMU (4D İŞÇİ)

SNÜ-FRM-143 ŞİKAYETÇİ (MÜŞTEKİ) İFADE TUTANAĞI FORMU (4D İŞÇİ)

SNÜ-FRM-144 ŞÜPHELİ 4D İŞÇİ İFADE TUTANAĞI FORMU

SNÜ-FRM-145 4D İŞÇİ PUANTAJ CETVELİ

SNÜ-FRM-146 GÖREV DEVRİ RAPOR FORMU

SNÜ-FRM-147 BİNİŞ TALEP FORMU

SNÜ-FRM-148 DENEME DERSİ DEĞERLENDİRME FORMU

SNÜ-FRM-149 DENEME DERSİ TUTANAK FORMU

SNÜ-FRM-150 DR. ÖĞR. ÜYESİ KADROSUNA YENİDEN ATANMA YÖNETİM KURULU SONUÇ RAPORU

SNÜ-FRM-151 DR. ÖĞR. ÜYESİ KADROSUNA İLK DEFA ATANMA YÖNETİM KURULU SONUÇ RAPORU

SNÜ-FRM-152 FİKRİ ve SINAİ MÜLKİ HAKLARIN GELİR PAYLAŞIM SÖZLEŞME FORMU

SNÜ-FRM-153 İŞ SÜREÇ TAKVİMİ FORMU

SNÜ-FRM-154 GÖNÜLLÜ ÖĞRENCİ BİLGİ FORMU

SNÜ-FRM-155 EÖB EĞİTİM TALEP FORMU

SNÜ-FRM-156 ETKİNLİK (ÖĞRENCİ) TUTANAK FORMU

SNÜ-FRM-157 SENATO TOPLANTI TUTANAK FORMU

SNÜ-FRM-158 ÖĞRENCİ ETKİNLİĞİ BAŞVURU FORMU

SNÜ-FRM-159 İLİŞİK KESME FORMU

SNÜ-FRM-160 PERSONEL BİLGİ FORMU

SNÜ-FRM-161 PERSONEL KİMLİK KARTI TALEP FORMU

SNÜ-FRM-162 PERSONEL NAKİL BİLDİRİMİ (AKADEMİK)

SNÜ-FRM-163 PERSONEL NAKİL BİLDİRİMİ (İDARİ)

SNÜ-FRM-164 ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSUNA ATANACAKLAR İÇİN AKADEMİK DEĞERLENDİRME FORMU

SNÜ-FRM-165 TEBLİĞ-TEBELLÜĞ BELGESİ

SNÜ-FRM-166 AKADEMİK PERSONEL SİCİL FORMU

SNÜ-FRM-167 PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TUTANAĞI

SNÜ-FRM-168 TEKLİF MEKTUBU

SNÜ-FRM-169 TEKNİK ŞARTNAME DEĞERLENDİRME RAPORU

SNÜ-FRM-170 SİPARİŞ MEKTUBU.doc

SNÜ-FRM-171 HARCAMA TALİMATI

SNÜ-FRM-172 UYGUN BULUNMAYAN SATINALMA TALEP LİSTESİ

SNÜ-FRM-173 MUAYENE VE KABUL KOMİSYONU TUTANAĞI

SNÜ-FRM-174 SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ BAŞVURU FORMU

SNÜ-FRM-175 SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ SONUÇ RAPORU

SNÜ-FRM-176 KURUL TOPLANTI RAPORU

SNÜ-FRM-177 TEK KAYNAKTAN TEMİN EDİLEN MALLARA İLİŞKİN FORM

SNÜ-FRM-178 KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ İŞ BAŞVURU FORMU

SNÜ-FRM-179 BİRİMLERDE ÇALIŞACAK KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ LİSTESİ

SNÜ-FRM-180 KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ DEVAM ÇİZELGESİ LİSTESİ

SNÜ-FRM-181 KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA TALEP FORMU

SNÜ-FRM-182 KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ PUANTAJI

SNÜ-FRM-183 İÇ PAYDAŞ TOPLANTI RAPORU

SNÜ-FRM-184

SNÜ-FRM-185 ANABİLİM DALI AÇMA ABAYS BİLGİ FORMU

SNÜ-FRM-186 BÖLÜM PROGRAM AÇMA ABAYS BİLGİ FORMU

SNÜ-FRM-187 ÖĞRENCİ ALMA ABAYS BİLGİ FORMU

SNÜ-FRM-188 PROGRAM İLE İLGİLİ BİLGİLER FORMU

SNÜ-FRM-189 ÖĞRENCİ TANITIM VE KAYIT FORMU

SNÜ-FRM-190 ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ KULLANICI KAYIT FORMU AKADEMİK PERSONEL

SNÜ-FRM-191 ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ KULLANICI KAYIT FORMU İDARİ PERSONEL

SNÜ-FRM-192 ÖĞRENCİ İLİŞİK KESME BELGESİ

SNÜ-FRM-193 NOT BİLDİRİM FORMU

SNÜ-FRM-194 ÖĞRENCİNİN YATAY GEÇİŞİNE ENGEL BİR DURUM OLMADIĞINA DAİR FORM

SNÜ-FRM-195 NOT DÜZELTME FORMU

SNÜ-FRM-196 GEÇMİŞ DÖNEM HATALARI İÇİN DERS VE NOT DÜZELTME FORMU

SNÜ-FRM-197 DERS AÇMA-DEĞİŞTİRME FORMU

SNÜ-FRM-198 PASAPORT VE YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI MUAFİYETİ BAŞVURU FORMU

SNÜ-FRM-199 ÖĞRENCİ DİSİPLİN CEZASI BİLDİRİM FORMU

SNÜ-FRM-200 DERS KATALOĞU FORMU

Form 201- Form 250

SNÜ-FRM-200 DERS KATALOĞU FORMU

SNÜ-FRM-201 ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU FORMU

SNÜ-FRM-202 ÖĞRENCİ BAZINDA DERS ALMA LİSTESİ VE HATA DÜZELTME FORMU

SNÜ-FRM-203 DERS BAZINDA DERS ALMA LİSTESİ VE HATA DÜZELTME FORMU

SNÜ-FRM-204 DERS BİRLEŞTİRME FORMU

SNÜ-FRM-205 DEĞİŞİM PROGRAMLARI ÖĞRENCİ TANITIM VE KAYIT FORMU İNGİLİZCE

SNÜ-FRM-206 DEĞİŞİM PROGRAMLARI ÖĞRENCİ TANITIM VE KAYIT FORMU

SNÜ-FRM-207 DEĞİŞİM PROGRAMI ÖĞRENCİ BELGESİ

SNÜ-FRM-208 YABANCI DİLDE ORTAK SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU

SNÜ-FRM-209 ORTAK SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU

SNÜ-FRM-210 MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞ TABAN PUAN VE KONTENJAN ÇİZELGESİ

SNÜ-FRM-211 DİPLOMA TESLİM FORMU

SNÜ-FRM-212 MÜFREDAT ÇİZELGESİ ŞABLONU

SNÜ-FRM-213-ETKİNLİK-PERSONEL-TUTANAK-FORMU

SNÜ-FRM-214 KULÜP YÖNETİM KURULU KARAR FORMU

SNÜ-FRM-215 KULÜP YÖNETİM KURULU SONUÇ BİLDİRİM FORMU

SNÜ-FRM-216 KULÜP ÜYE BAŞVURU FORMU

SNÜ-FRM-217 A TİPİ KULÜPLER İÇİN BAŞVURU FORMU

SNÜ-FRM-218 B TİPİ KULÜPLER İÇİN BAŞVURU FORMU

SNÜ-FRM-219 KULÜP ÇALIŞMA PROGRAMI FORMU

SNÜ-FRM-220 KULÜP GEÇİCİ DENETİM KURULU LİSTESİ

SNÜ-FRM-221 KULÜP GENEL KURUL KATILIM LİSTESİ

SNÜ-FRM-222 KULÜP GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİM DİLEKÇE FORMU

SNÜ-FRM-223 KULÜP GENEL KURUL TOPLANMA DİLEKÇESİ

SNÜ-FRM-224 KULÜP GENEL KURUL TUTANAK FORMU

SNÜ-FRM-225 KULÜP ADAY BAŞKAN LİSTESİ

SNÜ-FRM-226 KULÜP BAŞKANLIĞI ADAY BAŞVURU ALINDI FORMU

SNÜ-FRM-227 KULÜP BAŞKANLIĞI ADAY FORMU

SNÜ-FRM-228 KULÜP ORGANLARI VE GÖREV DAĞILIMI

SNÜ-FRM-229 ETKİNLİK İLETİŞİM FORMU

SNÜ-FRM-230 ÖĞRENCİ YEMEK BURSU BAŞVURU FORMU

SNÜ-FRM-231

SNÜ-FRM-232 KOORDİNATÖRLÜK ÜYELERİ FORMU

SNÜ-FRM-233 GEÇİÇİ YÖNETİM KURULU LİSTESİ FORMU

SNÜ-FRM-234 KURULUŞ TALEBİ İMZA FORMU

SNÜ-FRM-235 BULUŞ BİLDİRİMİ FORMU

SNÜ-FRM-236 TOPLANTI KARAR FORMU

SNÜ-FRM-237 DİLEK ve İSTEK GERİ BİLDİRİM FORMU

SNÜ-FRM-238 YAPIM İŞİ-BAKIM ONARIM TALEP FORMU

SNÜ-FRM-239 ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ

SNÜ-FRM-240 ETKİNLİK DEĞERLENDİRME ANKETİ

SNÜ-FRM-241 EĞİTİM DEĞERLENDİRME ANKETİ

SNÜ-FRM-242 SEMİNER DEĞERLENDİRME ANKETİ

SNÜ-FRM-243 SEMPOZYUM DEĞERLENDİRME ANKETİ

SNÜ-FRM-244 BİRİM WEB SAYFASI İNCELEME RAPORU

SNÜ-FRM-245 39. MADDE UYARINCA YURTDIŞI GÖREVLENDİRME BİLGİ FORMU

SNÜ-FRM-246 ASKERLİK BORÇLANMA BAŞVURU FORMU

SNÜ-FRM-247 DEVLET MEMURLARI YEMİN BELGESİ

SNÜ-FRM-248 DOÇENTLİK SINAVI JURİ ÜYELİĞİNDE GÖREV ALAN ÖĞRETİM ÜYELERİNE ÖDENECEK ÜCRET FORMU (EK-1).doc

SNÜ-FRM-249 DOÇENTLİK SINAVI JURİ ÜYELİĞİNDE GÖREV ALAN ÖĞRETİM ÜYELERİNE ÖDENECEK ÜCRET FORMU (EK-2).doc

SNÜ-FRM-250 EMEKLİLİK BELGESİ

Form 250- Form 300

SNÜ-FRM-251 GEÇİCİ GÖREV ONAY FORMU

SNÜ-FRM-252 GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU

SNÜ-FRM-253 HİZMET DAMGALI PASAPORT TALEP FORMU

SNÜ-FRM-254 HİZMETİNE İHTİYAÇ DUYULAN KAMU PERSONELİ SEVK TEHİRİ TEKLİF FORMU

SNÜ-FRM-255 TEDAVİ-İDARİ İZİN FORMU

SNÜ-FRM-256 TEDAVİ YARDIM BEYANNAMESİ FORMU

SNÜ-FRM-257 YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME PROGRAMI BAŞVURU FORMU

SNÜ-FRM-258 NOTER ÖNÜNDE RE’SEN TANZİM EDİLECEK TAAHHÜTNAME (YURTİÇİ GÖREVLENDİRME)

SNÜ-FRM-259 YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM ELEMANI BİLGİ DERLEME FORMU

SNÜ-FRM-260 KADRO TALEP FORMU

SNÜ-FRM-261 NÜFUS CÜZDANI TALEP FORMU

SNÜ-FRM-262 MECBURİ HİZMET YÜKÜMLÜLERİ İÇİN TALEP FORMU

SNÜ-FRM-263 ADAY MEMUR STAJ DEĞERLENDİRME FORMU

SNÜ-FRM-264 SINAVSIZ LİSANSÜSTÜ EĞİTİME BAŞVURU FORMU

SNÜ-FRM-265 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM YAPANLAR İÇİN SEVK TEHİRİ TEKLİF FORMU

SNÜ-FRM-266 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKA FORMU

SNÜ-FRM-267 KAMU KONUTLARI TAHSİS TALEP BEYANNAME FORMU

SNÜ-FRM-268 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAV TUTANAĞI (FAKÜLTE-ENSTİTÜ-YÜKSEKOKUL-REKTÖRLÜK)

SNÜ-FRM-269 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAV TUTANAĞI (YABANCI DİL)

SNÜ-FRM-270 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAV TUTANAĞI (MESLEK YÜKSEKOKULLARI)

SNÜ-FRM-271 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ÖN DEĞERLENDİRME TESPİT TUTANAĞI (YABANCI DİL)

SNÜ-FRM-272 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ÖN DEĞERLENDİRME TESPİT TUTANAĞI (MESLEK YÜKSEKOKULLARI)

SNÜ-FRM-273 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ÖN DEĞERLENDİRME TESPİT TUTANAĞI (FAKÜLTE-ENSTİTÜ-YÜKSEKOKUL-REKTÖRLÜK)

SNÜ-FRM-274 39. MADDE UYARINCA YURTDIŞINA GÖREVLENDİRME FORMU

SNÜ-FRM-275 AİLE DURUM BİLDİRİM FORMU

SNÜ-FRM-276 AİLE YARDIM BİLDİRİM FORMU

SNÜ-FRM-277 DOÇENT KADROSUNA ATANMA FORMU-KOMİSYON GÖRÜŞÜ

SNÜ-FRM-278 DR. ÖĞRETİM ÜYESİ İLK DEFA ATMA FORMU-KOMİSYON GÖRÜŞÜ

SNÜ-FRM-279 DR. ÖĞRETİM ÜYESİ İLK DEFA ATAMA YÖNETİM KURULU SONUÇ RAPORU

SNÜ-FRM-280 DR.ÖĞRETİM ÜYESİ YENİDEN ATANMA FORMU KOMİSYON GÖRÜŞÜ

SNÜ-FRM-281 DR. ÖĞRETİM ÜYESİ YENİDEN ATANMA YÖNETİM KURULU SONUÇ RAPORU

SNÜ-FRM-282 HUSUSİ DAMGALI PASAPORT TALEP FORMU

SNÜ-FRM-283 MAL BİLDİRİM FORMU

SNÜ-FRM-284 PROFESÖR KADROSUNA ATANMA FORMU KOMİSYON GÖRÜŞÜ

SNÜF-RM-285 ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSUNA ATANACAKLAR İÇİN AKADEMİK DEĞERLENDİRME FORMU

SNÜ-FRM-286 NES MİNİ KART OKUYUCU TESLİM TUTANAK FORMU

SNÜ-FRM-287 BÖLÜM ÖĞRENCİ ANKETİ

SNÜ-FRM-288 BİRİM ÖĞRENCİ ANKETİ

SNÜ-FRM-290 AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ (KURUM BAZINDA)

SNÜ-FRM-291 İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ (KURUM BAZINDA)

SNÜ-FRM-292 YEMEKHANE HİZMETLERİ ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ

SNÜ-FRM-293 YEMEKHANE HİZMETLERİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ

SNÜ-FRM-294 BİRİM DIŞ PAYDAŞ ANKETİ ( Öğrenci Hariç)

SNÜ-FRM-295 ÖNERİ-TALEP-GÖRÜŞ ve YAPILACAK İYİLEŞTİRME FAALİYET FORMU