FOrmlar

SNÜ-FRM-001 KEK ŞABLONU

SNÜ-FRM-002 PRS-PRD-TLM ŞABLONU

SNÜ-FRM-003 LİSTELER-PLN ŞABLONU

SNÜ-FRM-004 REVİZYON TALEP FRM

SNÜ-FRM-005 KALİTE HEDEFLERİ FORMU

SNÜ-FRM-006 YGG TUTANAĞI

SNÜ-FRM-007 SİSTEM PERFORMANS RAPORU

SNÜ-FRM-008 EĞİTİM KATILIM FORMU

SNÜ-FRM-009 EĞİTİM DEĞERLENDİRME FORMU

SNÜ-FRM-010 EĞİTİM SİCİL KARTI

SNÜ-FRM-011 ORYANTASYON EĞİTİM KARTI

SNÜ-FRM-012 MAKİNA BAKIM KARTI

SNÜ-FRM-013 MAL ALIMLARI TALEP FORMU

SNÜ-FRM-014 HİZMET ALIMLARI TALEP FORMU

SNÜ-FRM-015 YAKLAŞIK MALİYET CETVELİ

SNÜ-FRM-016 DOĞRUDAN TEMİN ONAY BELGESİ

SNÜ-FRM-017 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ANKET FORMU

SNÜ-FRM-018 PROSES-HİZMET-FAALİYET İZLEME FORMU

SNÜ-FRM-019 DİLEK ÖNERİ FORMU

SNÜ-FRM-020 İÇ TETKİK RAPORU

SNÜ-FRM-021 ARŞİV EVRAK İSTEM FORMU

SNÜ-FRM-022 ARŞİV EVRAKI İMHA FORMU

SNÜ-FRM-023 DOSYA İÇERİĞİ FORMU

SNÜ-FRM-024 ARIZA-BAKIM ONARIM BİLDİRİM FORMU

SNÜ-FRM-025 DÜZELTİCİ FAALİYET FORMU

SNÜ-FRM-026 GÜNLÜK YOKLAMA FORMU

SNÜ-FRM-027 SINAV SONUÇ BİLDİRİM FORMU

SNÜ-FRM-028 BAP PROJE BAŞVURU DİLEKÇESİ

SNÜ-FRM-029 BAP PROJE BAŞVURU FORMU

SNÜ-FRM-030 BAP PROJE BAŞVURU FORMU KONTROL LİSTESİ

SNÜ-FRM-031 BAP ÖZGEÇMİŞ FORMU

SNÜ-FRM-032 HAKEM DEĞERLENDİRME FORMU – PROJE ÖNERİ AŞAMASINDA

SNÜ-FRM-033 HAKEM DEĞERLENDİRME FORMU – PROJE SONUÇ RAPORU AŞAMASINDA

SNÜ-FRM-034 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ DESTEKLEME SÖZLEŞMESİ

SNÜ-FRM-035 ARA RAPOR FORMU

SNÜ-FRM-036 BAP AVANS TALEP FORMU

SNÜ-FRM-037 BAP SEYAHAT FORMU

SNÜ-FRM-038 EK BÜTÇE-EK SÜRE-EK MALZEME TALEP FORMU

SNÜ-FRM-039 SONUÇ RAPORU YAZIMINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

SNÜ-FRM-040 PROJE SONUÇ RAPORU VE EK-3 FORMU

SNÜ-FRM-041 HAKEM DEĞERLENDİRMESİ REVİZYON FORMU BAŞVURU AŞAMASINDA

SNÜ-FRM-042 HAKEM DEĞERLENDİRMESİ REVİZYON FORMU SONUÇ RAPORU AŞAMASINDA

SNÜ-FRM-043 DANIŞMAN DEĞİŞİKLİK ÖNERİ FORMU

SNÜ-FRM-044 KAYIT DONDURMA-İZİN FORMU

SNÜ-FRM-045 ASKERLİK İŞLEMLERİ FORMU

SNÜ-FRM-046 BELGE TALEP FORMU

SNÜ-FRM-047 DERS KREDİ TRANSFER-MUAFİYET BAŞVURU FORMU

SNÜ-FRM-048 KREDİ FAZLASI DERS ALMA BAŞVURU FORMU

SNÜ-FRM-049 FARKLI PROGRAMLARDAN DERS ALMA TALEP FORMU

SNÜ-FRM-050 MAZERET SINAVI BAŞVURU FORMU

SNÜ-FRM-051 MAZERETLİ DERS KAYIT TALEP FORMU

SNÜ-FRM-052 BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIM DESTEK FORMU

SNÜ-FRM-053 KAYIP BELGE İŞLEMLERİ FORMU

SNÜ-FRM-054 ÖĞRENCİ BİLGİLERİ KAYIT DEĞİŞİKLİK TALEP FORMU

SNÜ-FRM-055 ÖĞRENCİ PASAPORTU HARÇ MUAFİYETİ BAŞVURU FORMU

SNÜ-FRM-056 DEĞİŞİM PROGRAMLARINA KATILIM İZİN FORMU

SNÜ-FRM-057 İLİŞİK KESME FORMU

SNÜ-FRM-058 II. DANIŞMAN ÖNERİ FORMU

SNÜ-FRM-059 TOPLANTI DUYURU FORMU

SNÜ-FRM-060 TOPLANTI KATILIM İMZA LİSTESİ

SNÜ-FRM-061 ÖZEL ÖĞRENCİ FORMU

SNÜ-FRM-062 YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ ADAYI BAŞVURU FORMU

SNÜ-FRM-063 TEZ ÖNERİ DEĞİŞİKLİK FORMU

SNÜ-FRM-064 SEMİNER DEĞERLENDİRME ve TESLİM FORMU

SNÜ-FRM-065 YÜKSEK LİSANS TEZ SAVUNMA SINAVI JÜRİ ÜYE ÖNERİ FORMU

SNÜ-FRM-066 TEZ İNCELEME VE DEĞERLENDİRME FORMU

SNÜ-FRM-067 TEZ SAVUNMA SINAVI DEĞERLENDİRME TUTANAĞI

SNÜ-FRM-068 SEMİNER DEĞERLENDİRME ve TESLİM FORMU

SNÜ-FRM-069 DOKTORA YETERLİK SINAVI BAŞVURU FORMU

SNÜ-FRM-070 DOKTORA YETERLİK KOMİTESİ YETERLİK SINAV JURİSİ ÜYE ÖNERİ FORMU

SNÜ-FRM-071 DOKTORA YETERLİK SINAV DUYURUSU

SNÜ-FRM-072 DOKTORA YETERLİK SINAV JURİSİ SINAV DEĞERLENDİRME TUTANAĞI

SNÜ-FRM-073 DOKTORA YETERLİK KOMİTESİ YETERLİK SINAVI DEĞERLENDİRME TUTANAĞI

SNÜ-FRM-074 TEZ İZLEME KOMİTESİ JURİ ÜYE ÖNERİ FORMU

SNÜ-FRM-075 TEZ İZLEME KOMİTESİ JÜRİ DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİ FORMU

SNÜ-FRM-076 KOMİTE TOPLANTI BİLDİRİM FORMU

SNÜ-FRM-153 İŞ SÜREÇ TAKVİMİ FORMU

SNÜ-FRM-155 EÖB EĞİTİM TALEP FORMU

SNÜ-FRM-157 SENATO TOPLANTI TUTANAK FORMU

SNÜ-FRM-161 PERSONEL KİMLİK KARTI TALEP FORMU

SNÜ-FRM-163 PERSONEL NAKİL BİLDİRİMİ (İDARİ)

SNÜ-FRM-165 TEBLİĞ-TEBELLÜĞ BELGESİ

SNÜ-FRM-167 PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TUTANAĞI

SNÜ-FRM-169 TEKNİK ŞARTNAME DEĞERLENDİRME RAPORU

SNÜ-FRM-171 HARCAMA TALİMATI

SNÜ-FRM-173 MUAYENE VE KABUL KOMİSYONU TUTANAĞI

SNÜ-FRM-175 SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ SONUÇ RAPORU

SNÜ-FRM-177 TEK KAYNAKTAN TEMİN EDİLEN MALLARA İLİŞKİN FORM

SNÜ-FRM-179 BİRİMLERDE ÇALIŞACAK KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ LİSTESİ

SNÜ-FRM-181 KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA TALEP FORMU

SNÜ-FRM-183 İÇ PAYDAŞ TOPLANTI RAPORU

SNÜ-FRM-185 ANABİLİM DALI AÇMA ABAYS BİLGİ FORMU

SNÜ-FRM-187 ÖĞRENCİ ALMA ABAYS BİLGİ FORMU

SNÜ-FRM-189 ÖĞRENCİ TANITIM VE KAYIT FORMU

SNÜ-FRM-191 ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ KULLANICI KAYIT FORMU İDARİ PERSONEL

SNÜ-FRM-193 NOT BİLDİRİM FORMU

SNÜ-FRM-195 NOT DÜZELTME FORMU

SNÜ-FRM-197 DERS AÇMA-DEĞİŞTİRME FORMU

SNÜ-FRM-199 ÖĞRENCİ DİSİPLİN CEZASI BİLDİRİM FORMU

SNÜ-FRM-201 ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU FORMU

SNÜ-FRM-203 DERS BAZINDA DERS ALMA LİSTESİ VE HATA DÜZELTME FORMU

SNÜ-FRM-205 DEĞİŞİM PROGRAMLARI ÖĞRENCİ TANITIM VE KAYIT FORMU İNGİLİZCE

SNÜ-FRM-207 DEĞİŞİM PROGRAMI ÖĞRENCİ BELGESİ

SNÜ-FRM-209 ORTAK SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU

SNÜ-FRM-211 DİPLOMA TESLİM FORMU

SNÜ-FRM-213-ETKİNLİK-PERSONEL-TUTANAK-FORMU

SNÜ-FRM-214 KULÜP YÖNETİM KURULU KARAR FORMU

SNÜ-FRM-216 KULÜP ÜYE BAŞVURU FORMU

SNÜ-FRM-218 B TİPİ KULÜPLER İÇİN BAŞVURU FORMU

SNÜ-FRM-220 KULÜP GEÇİCİ DENETİM KURULU LİSTESİ

SNÜ-FRM-222 KULÜP GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİM DİLEKÇE FORMU

SNÜ-FRM-224 KULÜP GENEL KURUL TUTANAK FORMU

SNÜ-FRM-226 KULÜP BAŞKANLIĞI ADAY BAŞVURU ALINDI FORMU

SNÜ-FRM-228 KULÜP ORGANLARI VE GÖREV DAĞILIMI

SNÜ-FRM-230 ÖĞRENCİ YEMEK BURSU BAŞVURU FORMU

SNÜ-FRM-232 KOORDİNATÖRLÜK ÜYELERİ FORMU

SNÜ-FRM-233 GEÇİÇİ YÖNETİM KURULU LİSTESİ FORMU

SNÜ-FRM-235 BULUŞ BİLDİRİMİ FORMU

SNÜ-FRM-236 TOPLANTI KARAR FORMU

SNÜ-FRM-077 TEZ İZLEME KOMİTESİ TOPLANTI TUTANAĞI

SNÜ-FRM-078 DOKTORA TEZ ÖNERİSİ DEĞİŞİKLİĞİ TUTANAĞI

SNÜ-FRM-079 DOKTORA TEZ ÖNERİSİ DEĞERLENDİRME FORMU

SNÜ-FRM-080 TEZ ÖNERİSİ İNCELEME VE DEĞERLENDİRME FORMU

SNÜ-FRM-081 DOKTORA TEZ SAVUNMA SINAVI JÜRİ ÜYE ÖNERİ FORMU

SNÜ-FRM-082 ÖĞRETİM ELEMANLARI İÇİN KONTENJAN TALEP FORMU

SNÜ-FRM-083 ANABİLİM DALI İÇİN KONTENJAN TALEP FORMU

SNÜ-FRM-084 LİSANSÜSTÜ YENİ DERS ÖNERİSİ BAŞVURU FORMU

SNÜ-FRM-085 LİSANSÜSTÜ UZMANLIK ALAN DERSİ ÖNERİ FORMU

SNÜ-FRM-086 DERS TELAFİ FORMU

SNÜ-FRM-087 LİSANÜSTÜ EĞİTİM ADAY DEĞERLENDİRME JÜRİ ÜYE ÖNERİSİ

SNÜ-FRM-088 ADAY ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME FORMU

SNÜ-FRM-089 LİSANSÜSTÜ NOT BİLDİRİM FORMU

SNÜ-FRM-090 LİSANSÜSTÜ NOT DÜZELTME FORMU

SNÜ-FRM-091 DERS PROGRAMI DÜZELTME FORMU

SNÜ-FRM-092 MUAFİYET KREDİ TRANSFER FORMU

SNÜ-FRM-093 DEĞİŞİM PROGRAMI DERS TANINIRLIK FORMU

SNÜ-FRM-094 DERS EŞLEŞTİRME FORMU

SNÜ-FRM-095 BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI DERS KAYIT FORMU

SNÜ-FRM-096 TEZ ÇALIŞMASI İNTİHAL RAPORU BEYAN FORMU

SNÜ-FRM-097 TEZ ÖZET FORMU

SNÜ-FRM-098 KÜTÜPHANE TEZ VERİTABANI KABUL VE İZİN FORMU

SNÜ-FRM-099 DANIŞMAN TEZ TESLİMİ ONAY FORMU

SNÜ-FRM-100 MEZUNİYET ÇIKIŞ İŞLEMLERİ FORMU

SNÜ-FRM-101 BİRİMLERDE OLUŞTURULACAK KALİTE YÖNETİM DOSYA ŞABLON FORMU

SNÜ-FRM-102 TOPLANTI TUTANAK FORMU

SNÜ-FRM-103 KOMİSYON KARAR FORMU

SNÜ-FRM-104 FAALİYET TUTANAK FORMU

SNÜ-FRM-105 SINAV EVRAKI TESLİM TUTANAĞI

SNÜ-FRM-106 KOMİSYON ÜYELERİ FORMU

SNÜ-FRM-107 KURUL ÜYELERİ FORMU

SNÜ-FRM-108 DERS PROGRAM ŞABLONLARI

SNÜ-FRM-109 DIŞ PAYDAŞ TOPLANTI RAPORU

SNÜ-FRM-110 (iptal)

SNÜ-FRM-111 STANDART WEB SAYFALARI ŞABLON FORMU

SNÜ-FRM-112 HABER-ETKİNLİK TALEP FORMU

SNÜ-FRM-113 VEFAT DUYURUSU TALEP FORMU

SNÜ-FRM-114 E-DUYURU TALEP FORMU

SNÜ-FRM-115 TEŞEKKÜR-TAKDİR BELGESİ TALEP FORMU

SNÜ-FRM-116 ÜNİVERSİTE ZİYARET FORMU

SNÜ-FRM-117 GRAFİK TASARIM TALEP FORMU

SNÜ-FRM-118 ÖDENEK TALEP FORMU

SNÜ-FRM-119 E-BÜTÇE – MYS – KBS ŞİFRE TALEP FORMU

SNÜ-FRM-120 BİRİM ARŞİVİNE DEVİR FORMU

SNÜ-FRM-121 MERKEZ ARŞİVE DEVİR FORMU

SNÜ-FRM-122 DEVLET ARŞİVLERİNE DEVİR FORMU

SNÜ-FRM-123 MATERYAL (YAYIN) REZERVE FORMU

SNÜ-FRM-124 MATERYAL (YAYIN) BAĞIŞ FORMU

SNÜ-FRM-125 KONU-İÇERİK ARAŞTIRMA İSTEK FORMU

SNÜ-FRM-126 KÜTÜPHANELER MATERYAL (YAYIN) TALEP FORMU

SNÜ-FRM-127 MATERYAL (YAYIN) ARAŞTIRMA TALEP FORMU

SNÜ-FRM-128 SERTİFİKA PROGRAMI AÇMA TALEP FORMU

SNÜ-FRM-129 TEKNİK SERVİS TALEP FORMU

SNÜ-FRM-130 VERİ GÜVENLİĞİ VE GİZLİLİK ONAY FORMU

SNÜ-FRM-131 PROXY TALEP FORMU

SNÜ-FRM-132 SENATO KARARLARI FORMU

SNÜ-FRM-133 YÖNETİM KURULU KARAR FORMU

SNÜ-FRM-134 AKADEMİK BİRİMLER AKADEMİK KURUL KARAR FORMU

SNÜ-FRM-135 AKADEMİK BİRİMLER YÖNETİM KURULU KARAR FORMU

SNÜ-FRM-136 AKADEMİK DANIŞMAN TOPLANTI TUTANAK FORMU

SNÜ-FRM-137 GÜNLÜK TEMİZLİK İZLEME FORMU

SNÜ-FRM-138 GÜNLÜK ODA TEMİZLİĞİ İZLEME FORMU

SNÜ-FRM-139 4D İŞÇİ GÜNLÜK DEVAM İZLEME FORMU

SNÜ-FRM-140 İFADE ÇAĞRI YAZISI FORMU (4D İŞÇİ)

SNÜ-FRM-141 4D İŞÇİ DİSİPLİN KURULU KARAR DEFTERİ FORMU

SNÜ-FRM-142 ŞAHİT İFADE TUTANAĞI FORMU (4D İŞÇİ)

SNÜ-FRM-143 ŞİKAYETÇİ (MÜŞTEKİ) İFADE TUTANAĞI FORMU (4D İŞÇİ)

SNÜ-FRM-144 ŞÜPHELİ 4D İŞÇİ İFADE TUTANAĞI FORMU

SNÜ-FRM-145 4D İŞÇİ PUANTAJ CETVELİ

SNÜ-FRM-146 GÖREV DEVRİ RAPOR FORMU

SNÜ-FRM-147 BİNİŞ TALEP FORMU

SNÜ-FRM-148 DENEME DERSİ DEĞERLENDİRME FORMU

SNÜ-FRM-149 DENEME DERSİ TUTANAK FORMU

SNÜ-FRM-150 DR. ÖĞR. ÜYESİ KADROSUNA YENİDEN ATANMA YÖNETİM KURULU SONUÇ RAPORU

SNÜ-FRM-151 DR. ÖĞR. ÜYESİ KADROSUNA İLK DEFA ATANMA YÖNETİM KURULU SONUÇ RAPORU

SNÜ-FRM-152 ETKİNLİK DEĞERLENDİRME FORMU

SNÜ-FRM-154 GÖNÜLLÜ ÖĞRENCİ BİLGİ FORMU

SNÜ-FRM-156 ETKİNLİK (ÖĞRENCİ) TUTANAK FORMU

SNÜ-FRM-158 ÖĞRENCİ ETKİNLİĞİ BAŞVURU FORMU

SNÜ-FRM-159 İLİŞİK KESME FORMU

SNÜ-FRM-160 PERSONEL BİLGİ FORMU

SNÜ-FRM-162 PERSONEL NAKİL BİLDİRİMİ (AKADEMİK)

SNÜ-FRM-164 ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSUNA ATANACAKLAR İÇİN AKADEMİK DEĞERLENDİRME FORMU

SNÜ-FRM-166 AKADEMİK PERSONEL SİCİL FORMU

SNÜ-FRM-168 TEKLİF MEKTUBU

SNÜ-FRM-170 SİPARİŞ MEKTUBU.doc

SNÜ-FRM-172 UYGUN BULUNMAYAN SATINALMA TALEP LİSTESİ

SNÜ-FRM-174 SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ BAŞVURU FORMU

SNÜ-FRM-176 KURUL TOPLANTI RAPORU

SNÜ-FRM-178 KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ İŞ BAŞVURU FORMU

SNÜ-FRM-180 KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ DEVAM ÇİZELGESİ LİSTESİ

SNÜ-FRM-182 KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ PUANTAJI

SNÜ-FRM-184 PROGRAM VE EĞİTİCİ DEĞERLENDİRME ANKETİ

SNÜ-FRM-186 BÖLÜM PROGRAM AÇMA ABAYS BİLGİ FORMU

SNÜ-FRM-188 PROGRAM İLE İLGİLİ BİLGİLER FORMU

SNÜ-FRM-190 ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ KULLANICI KAYIT FORMU AKADEMİK PERSONEL

SNÜ-FRM-192 ÖĞRENCİ İLİŞİK KESME BELGESİ

SNÜ-FRM-194 ÖĞRENCİNİN YATAY GEÇİŞİNE ENGEL BİR DURUM OLMADIĞINA DAİR FORM

SNÜ-FRM-196 GEÇMİŞ DÖNEM HATALARI İÇİN DERS VE NOT DÜZELTME FORMU

SNÜ-FRM-198 PASAPORT VE YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI MUAFİYETİ BAŞVURU FORMU

SNÜ-FRM-200 DERS KATALOĞU FORMU

SNÜ-FRM-202 ÖĞRENCİ BAZINDA DERS ALMA LİSTESİ VE HATA DÜZELTME FORMU

SNÜ-FRM-204 DERS BİRLEŞTİRME FORMU

SNÜ-FRM-206 DEĞİŞİM PROGRAMLARI ÖĞRENCİ TANITIM VE KAYIT FORMU

SNÜ-FRM-208 YABANCI DİLDE ORTAK SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU

SNÜ-FRM-210 MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞ TABAN PUAN VE KONTENJAN ÇİZELGESİ

SNÜ-FRM-212 MÜFREDAT ÇİZELGESİ ŞABLONU

SNÜ-FRM-215 KULÜP YÖNETİM KURULU SONUÇ BİLDİRİM FORMU

SNÜ-FRM-217 A TİPİ KULÜPLER İÇİN BAŞVURU FORMU

SNÜ-FRM-219 KULÜP ÇALIŞMA PROGRAMI FORMU

SNÜ-FRM-221 KULÜP GENEL KURUL KATILIM LİSTESİ

SNÜ-FRM-223 KULÜP GENEL KURUL TOPLANMA DİLEKÇESİ

SNÜ-FRM-225 KULÜP ADAY BAŞKAN LİSTESİ

SNÜ-FRM-227 KULÜP BAŞKANLIĞI ADAY FORMU

SNÜ-FRM-229 ETKİNLİK İLETİŞİM FORMU

SNÜ-FRM-231 TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRME FORMU

SNÜ-FRM-234 KURULUŞ TALEBİ İMZA FORMU