Bologna Süreci Sorumlularının Dikkatine

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı hazırlıkları kapsamında program ve ders bilgi paketlerinde kontrol ve güncelleme işlemlerini yapacak olan birim, bölüm ve program Bologna süreci sorumluları, öğrenci bilgi sisteminde akademik ve idari OBS…

0 Yorum

Ders AKTS Değerlerinde Öğrenci Görüşleri Alınacak

Eğitim-Öğretim Alt Komisyonu ile Anket Geliştirme ve Değerlendirme Alt Komisyonu, 2022 yılı Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantısında alınan “Programlarda ders AKTS iş yükü hesaplamalarının öğrenci katılımı ile belirlenmesi amacıyla Öğretim Elemanı…

0 Yorum

PROSES-FAALİYET PLANI KILAVUZU

Proses/Faaliyet Planı Kılavuzu ile Proses/Faaliyet raporlarında kullanacakları şablonlara Kalite Yönetim Birimi web sayfası Belgeler Menüsü altında Planlar alt menüsünden erişebilmektedir. Hazırlanan

0 Yorum

SERBİS İç Tetkik Modülü Kullanıma Açıldı

2022-İç tetkik sürecinde tetkikçilerimizin veri girişi yapacağı SERBİS iç tetkik modülüne tüm tetkikçilerimiz tanımlanmıştır. Sisteme, 05 Aralık 2022 tarihinden itibaren serbis.sinop.edu.tr adresinden kurumsal e-posta adresi ve şifresi ile giriş yapılabilecektir.

0 Yorum

Üniversitemizin Kurumsal İzleme Süreci Tamamlandı

Yükseköğretim Kalite Kurulu İzleme Takımı tarafından Üniversitemizde gerçekleştirilen Kurumsal İzleme süreci sona erdi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sayın Mualla YALÇINKAYA başkanlığında, Akademik Değerlendiriciler Manisa Celal Bayar Üniversitesi…

0 Yorum

Sinop Üniversitesi Kalite Öğrenci Kulübü Kuruldu

Kalite kültürünün öğrenciler tarafından içselleştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak, Ulusal ve uluslararası düzeyde öğrenci katılımlı çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla kurulan Sinop Üniversitesi Kalite Öğrenci Kulübü Eylül ayında faaliyetlerine başlayacak. Kalite Öğrenci Kulübüne…

0 Yorum

Elektronik Eğitim İçerikleri Rehberi

Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından e-içeriklerin tasarlanması, geliştirilmesi ve organize edilmesi süreçlerinde içerik sağlayıcılara rehberlik edilmesi ve bu süreçlerin desteklenmesi amacıyla "Elektronik Eğitim İçerikleri Rehberi" yayımlanmıştır.…

0 Yorum