Danışma Kurulu
Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu
İnsan Araştırmaları Etik Kurulu