.

SİNOP ÜNİVERSİTESİ
KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

Komisyon Raporları

Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Güncelleme Çalışmaları Komisyonu Sonuç Raporu

Sıfır Atık Uygulamalarında Merkez Birimlerin Mevcut Durum Raporu

Yeşil Kampüs ve Çevre Uygulamalarında Merkez Birimlere ait Mevcut Durum RaporuRaporlar