.

SİNOP ÜNİVERSİTESİ
KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

Kanun Hükmünde Kararnameler

124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hk. KHKMevzuat