.

SİNOP ÜNİVERSİTESİ
KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

Kalite Politikası

Çağdaş,  milli ve kültürel değerlere saygılı öğrenci merkezli eğitim ve öğretim yaklaşımı,

Etkinlik ve verimlilik odaklı bütünleşik yönetim  yaklaşımı, 

Bölgesel,  ulusal ve uluslararası beklentilere karşılık vermeyi amaçlayan araştırma yaklaşımından oluşan kalite politikasına sahiptir.