.

SİNOP ÜNİVERSİTESİ
KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

İş Akış Şeması

1. Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Ana Süreci

2. Akademik ve Bilimsel Araştırmalar Ana Süreci

3. Ürün ve Hizmet Yönetimi Ana Süreci

4. Kültürel ve Sosyal Faaliyetler Ana Süreci

5. Destek Hizmetlerinin Yönetimi Süreci

6. Finansal Kaynakların Yönetimi Süreci

7. Fiziksel Kaynakların Yönetimi Süreci

8. İnsan Kaynaklarının Yönetimi ve Geliştirilmesi Süreci

9. Kurumsal Yönetim Ana Süreci

10. Bilgi Teknolojileri ve Bilgi Kaynaklarının Yönetimi Süreci