.

SİNOP ÜNİVERSİTESİ
KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

Yönetmelik

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği

Yükseköğretim Kanunu (2547 Sayılı Kanun)

Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliği

Sinop Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Sinop Üniversitesi Çocuk Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

Sinop Üniversitesi Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Sinop Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Sinop Üniversitesi Mahmut Kefevi İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Sinop Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Sinop Üniversitesi Sualtı Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Sinop Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliği

Sinop Üniversitesi Türk Devletleri, Dost ve Akraba Toplulukları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Sinop Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Sinop Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Döner Sermaye İşletmesi YönetmeliğiMevzuat