.

SİNOP ÜNİVERSİTESİ
KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

Yönerge

Sinop Üniversitesi Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi

Kariyer Geliştirme ve Mezunlar Koordinatörlüğü Yönergesi

Arşiv Yönergesi

Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi

Sinop Üniversitesi Danışma Kurulu Yönergesi

Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

Önlisans - Lisans Öğrenci Akademik Danışman Yönergesi

Teknoloji Transfer Ofisi YönergesiMevzuat