.

SİNOP ÜNİVERSİTESİ
KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

Yönerge

Sinop Üniversitesi Açık Erişim Yönergesi

Sinop Üniversitesi Risk Yönetimi Yönergesi

Sinop Üniversitesi Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi

Kariyer Geliştirme ve Mezunlar Koordinatörlüğü Yönergesi

Arşiv Yönergesi

Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi

Sinop Üniversitesi Danışma Kurulu Yönergesi

Önlisans - Lisans Öğrenci Akademik Danışman Yönergesi

Teknoloji Transfer Ofisi Yönergesi

Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü Yönergesi

Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Ve Atanma Ölçütleri Yönergesi

Sinop Üniversitesi Engelli Öğrenciler Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulamaları YönergesiMevzuat