.

SİNOP ÜNİVERSİTESİ
KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

Vizyon

Ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesine daha fazla katkı sağlayan, bölgenin çevre ve turizm yönünden gelişmesini önceleyen; bilim ve teknoloji üreterek bölgenin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunan, paydaş memnuniyetinin ve katılımcı yönetim anlayışının üst düzeyde olduğu, yenilikçi bir üniversite olmaktır.


Misyon/Vizyon