.

SİNOP ÜNİVERSİTESİ
KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

Stratejik Planlar

2018-2022 Stratejik PlanıRaporlar