.

SİNOP ÜNİVERSİTESİ
KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

Prosedürler

SNÜ-KYT-PRD-001 DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

SNÜ-KYT-PRD-002 KAYITLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

SNÜ-KYT-PRD-003 UYGUN OLMAYAN ÜRÜNÜN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

SNÜ-KYT-PRD-004 İÇ TETKİK PROSEDÜRÜ

SNÜ-KYT-PRD-005 DÜZELTİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ

SNÜ-KYT-PRD-006 GÖREV TANIMLARINI HAZIRLAMA PROSEDÜRÜBelgeler