.

SİNOP ÜNİVERSİTESİ
KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

Mevzuat

T.C. Anayasa'sının İlgili Hükümleri

Yükseköğretim Kanunu (2547 Sayılı Kanun)

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun İlgili Hükümleri

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği 

Yükseköğretim Kalite Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları 

Kurumsal Dış Değerlendirme Yönergesi 

Yükseköğretim Alanında Faaliyet Gösteren Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine İlişkin Yönerge 

Sinop Üniversitesi Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi