.

SİNOP ÜNİVERSİTESİ
KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

Memnuniyet Anketleri

2019 Yılı Anketleri

Uluslararası Ögrenci Memnuniyet Anketi Sonuçları


2018 Yılı Anketleri

Akademik ve İdari Personel Memnuniyet Anketleri Sonuç Değerlendirme Raporu
Personel Memnuniyet Anketi Sonuçları (İdari Personel)
Personel Memnuniyet Anketi Sonuçları (Akademik Personel)
Sinop Üniversitesi Dış Paydaş Anketi (Devam Ediyor)
Öğrenci Memnuniyet Anketi Sonuçları (Yeni Kayıt Yaptıran Öğrenciler)
2018-2019 Güz Dönemi Öğretim Elemanı ve Ders Değerlendirme Anketi Sonuçları


2017 Yılı Anketleri

İç Paydaş Öğrenci Anketi
Sinop Üniversitesi Dış Paydaş Anketi
Sinop Üniversitesi İç Paydaş İdari Personel Anketi
Sinop Üniversitesi İç Paydaş Akademik Personel Anketi
Personel Memnuniyet Anketi Sonuçları
Öğrenci Memnuniyet Anketi Sonuçları (Yeni Kayıt Yaptıran Öğrenciler)
Öğrenci Memnuniyet Anketi Sonuçları (Mezun Olan Öğrenciler)


2016 Yılı Anketleri

Personel Memnuniyet Anketi Sonuçları