.

SİNOP ÜNİVERSİTESİ
KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

Komisyonlar

Kalite Komisyon Üyeleri

Kalite Alt Komisyon Üyeleri

Kalite Güvence ve Akreditasyon Birim Temsilcileri

Araştırma Faaliyetleri Alt Komisyonu

Araştırma Politikaları Alt Komisyonu

Açık Bilim ve Açık Erişim Komisyonu

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu

Eğitim Komisyonu

Sıfır Atık, Yeşil Kampüs ve Çevre Komisyonu

Sinop Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kabul Komisyonu

Sinop Üniversitesi Danışma Kurulu

Üniversitemizin İhtisaslaşma Alanını - Alanlarını Belirleme Komisyonu

Ön Lisans- Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Güncelleme Çalışmaları Komisyonu

Sinop Üniversitesi Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK)