.

SİNOP ÜNİVERSİTESİ
KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

Kalite Hedeflerimiz

Sinop Üniversitesi 2016-2019 Eylem Planı