.

SİNOP ÜNİVERSİTESİ
KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

İletişim

Ünvan/Görevi : Rektör Yardımcısı - Komisyon Başkan V. Ünvan/Görevi : Dr. Öğr. Üyesi
Ad - Soyad : Prof. Dr. Ahmet TABAK Ad - Soyad : Mehmet Samet ERDEM
Telefon : 0 368 271 57 57 - 1155 Telefon : 0 368 271 57 57 - 1920
E - Posta : E - Posta :
Ünvan/Görevi : Şube Müdürü Ünvan/Görevi : Öğr. Gör.
Ad - Soyad : Hasip AĞIRÇELİK Ad - Soyad : Miray VAROL
Telefon : 0 368 271 57 57 - 1925 Telefon : 0 368 271 57 57 - 1920
E - Posta : E - Posta :