.

SİNOP ÜNİVERSİTESİ
KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

Görev Tanımı

1.Dekan Görev Tanımı
2.Dekan Yardımcısı Görev Tanımı
3.Fakülte Sekreteri Görev Tanımı
4.Bölüm Başkanı Görev Tanımı
5.Bölüm Başkan Yardımcısı Görev Tanımı
6.Anabilim Dalı Başkanı Görev Tanımı
7.Öğretim Üyesi Görev Tanımı
8.Araştırma Görevlisi Görev Tanımı
9.Öğretim Görevlisi Görev Tanımı
10.Öğretim Görevlisi (Ders Vermeyen) Görev Tanımı
11.Yüksekokul Müdürü Görev Tanımı
12.Yüksekokul Müdür Yardımcısı Görev Tanımı
13.Meslek Yüksekokulu Müdürü Görev Tanımı
14.Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Görev Tanımı
15.Yüksekokul Sekreteri Görev Tanımı
16.Satın Alma Yetkilisi Görev Tanımı
17.Mali İşler Yetkilisi Görev Tanımı
18.Taşınır Kayıt Yetkilisi Görev Tanımı
19.Öğrenci İşleri Yetkilisi Görev Tanımı
20.Bölüm Sekreteri Görev Tanım Formu
21.Müdür Sekreteri Görev Tanımı
22.Dekan Sekreteri Görev Tanımı
23.Evrak Kayıt Yazı İşleri Sorumlusu Görev Tanımı
24.Teknisyen Görev Tanım Formu
25.Tekniker Görev Tanım Formu
26. Fotokopi Görevlisi Görev Tanım Formu
27.Büro Personeli Görev Tanımı
28.Haber Koordinatörü Görev Tanımı
29.Tekniker(Grafik Tasarımcı) Görev Tanımı
30.Sunucu Görev Tanımı
31.Fotoğraf ve DRONE (İHA) Operatörü Görev Tanımı
32.Kart Basım Görevlisi Görev Tanımı
33.Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürü Görev Tanımı
34.İç Denetçi Görev Tanımı
35.Şef Görev Tanımı
36.Yemekhane Sorumlusu Görev Tanımı
37.Personel Daire Başkanı Görev Tanımı
38.Bilgi İşlemDaire Başkanı Görev Tanımı
39.Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Görev Tanımı
40.Personel Daire Başkanlığı -Akademik Personel Birimi Görev Tanımı
41.Personel Daire Başkanlığı-İdari Personel Birimi Görev Tanımı
42.Rektör Yardımcısı Görev Tanımı
43.Enstitü Sekreteri Görev Tanımı
44.Enstitü Müdürü Görev Tanımı
45.Enstitü Müdür Yardımcısı Görev Tanımı
46. Sekreter (DB) Görev Tanımı
47.Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı- Araç işletme Amiri Görev Tanımı
48.Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Görev Tanımı
49.Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı- Mali İşler Yetkilisi Görev Tanımı
50.Güvenlik Görevlisi Görev Tanımı
51.Temizlik Görevlisi Görev Tanımı
52.Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı-Mimar Görev Tanımı
53.Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı- Mühendis Görev Tanımı
54.Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı- Şoför Görev Tanımı
55.Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı-Satın Alma Yetkilisi Görev Tanımı
56.Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı-Bakım Onarım Şube Müdürlüğü Görev Tanımı
57.Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı-Yapım ve İdari İşler Şube Müdürlüğü Görev Tanımı
58.Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı-Araç İşletme Şube Müdürlüğü Görev Tanımı
59.Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı-Tekniker Görev Tanımı
60.Yazı İşleri Sorumlusu Görev Tanımı
61.Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı - Personel Maaş Birimi Görev Tanımı
62.Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı - Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi Görev Tanımı
63.Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı - Bütçe Performans Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi Görev Tanımı
64.Strateji Geliştirme Daire Başkanı Görev Tanımı
65.Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı - İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimi Görev Tanımı
66.Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı - Muhasebe Yetkilisi Görev Tanımı
67.Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı - Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi+ Görev Tanımı
68.Hukuk Müşavirliği - Hukuk Müşaviri Görev Tanımı
69.Hukuk Müşavirliği - Evrak Kayıt Yazı İşleri Sorumlusu Görev Tanımı
70.Hukuk Müşavirliği - Avukat Görev Tanımı
71.Kaloriferci Görev Tanımı
72.Marangoz Görev Tanımı
73.Rektörlük Makam Hizmetleri-Özel Kalem Müdürü Görev Tanımı
74.Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Görev Tanımı
75.Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkez Müdür Yardımcısı Görev Tanımı
76.Koordinatör Görev Tanımı
77.Koordinatör Yardımcısı Görev Tanımı
78.Sağlık Kül. ve Spor Daire Başkanlığı - Şube Müdürü Görev Tanımı
79.Sağlık Kül. ve Spor Daire Başkanlığı - Spor Birimi Görev Tanımı
80.Sağlık Kül. ve Spor Daire Başkanlığı - Beslenme Birimi Görev Tanımı
81.Sağlık Kül. ve Spor Daire Başkanlığı - Kültür Birimi Görev Tanımı
82.Sağlık Kül. ve Spor Daire Başkanlığı - Hemşire Görev Tanımı
83.Sağlık Kül. ve Spor Daire Başkanlığı - Tahakkuk Birimi Görev Tanımı
84.Sağlık Kül. ve Spor Daire Başkanlığı - Piskolog Görev Tanımı
85.Sağlık Kül. ve Spor Daire Başkanlığı - Destek Hizmetler Birimi Görev Tanımı
86.Sağlık Kül. ve Spor Daire Başkanlığı - Beslenme Birimi (D) Görev Tanımı
87.İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı - Satın Alma Birimi Görev Tanımı
88.İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı - Satın Alma Şube Müdürü Görev Tanımı
89.İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı - Tahakkuk Şube Müdürü Görev Tanımı
90.İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı - Tahakkuk Birimi Görev Tanımı
91.İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı - Taşınır Mal Kayıt Kontrol Birimi Görev Tanımı
92.İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı - Bütçe Planlama Şube Müdürü Görev Tanımı
93.İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı - İdari İşler Birimi Görev Tanımı
94.İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı - İdari İşler Teknisyen Görev Tanımı
95.İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı - İdari İşler Birimi (D) Görev tanımı
96.İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı - İdari İşler Şube Müdürü Görev Tanımı
97.İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı -Koruma ve Güvenlik-Sivil Savunma Şube Müdürü Görev Tanımı
98.İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Görev Tanımı
99.Genel Sekreterlik -Yazı İşleri Sorumlusu Görev Tanımı
100.Genel Sekreterlik -Şube Müdürü Görev Tanımı
201.Genel Sekreterlik -Büro Hizmetleri Görev Tanımı
202.Genel Sekreterlik -Büro Hizmetleri(2) Görev Tanımı
203.Genel Sekreterlik -Büro Hizmetleri(3) Görev Tanımı
204.Genel Sekreterlik -Büro Hizmetleri(4) Görev Tanımı
205.Genel Sekreterlik -Evrak Dağıtım Birimi Görev Tanımı
206.Genel Sekreterlik -Evrak Dağıtım Birimi(2) Görev Tanımı
207.Genel Sekreter Yardımcısı Görev Tanımı
208.Genel Sekreter Görev Tanımı
209.Rektörlük - Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Görev Tanımı
210.Rektörlük - Makam Hizmetleri Görev Tanımı
211.Rektörlük -Rektör Sekreteri Görev Tanımı
212.Rektörlük -Rektör Yardımcısı Sekreteri Görev Tanımı
213.Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Görev Tanımı
214.Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi - Şube Müdürü Görev Tanımı
215.Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi - Kütüphaneci Görev Tanımı
216.Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi - Öğr.Görevlisi Görev Tanımı
217.Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi - Bilişimci Görev Tanımı
218.Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı- Teknisyen Görev Tanımı.xls
219.Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Teknik Destek Birimi Görev Tanımı
220.Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Yazılım Web Uygulamaları Birimi Görev Tanımı
221.Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - E-Posta Yönetimi ve İç Kontrol Görev Tanımı
222.Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Şube Müdürü Görev Tanımı
223.Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Network ve Sunucu Yönetim Birimi Görev Tanımı
224.Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - İdari ve Mali İşler Birimi Görev Tanımı


Belgeler