.

SİNOP ÜNİVERSİTESİ
KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

1. Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Ana Süreci

Bilgi Paketi Oluşturma ve Güncelleme İş Akış Süreci-1
Bilgi Paketi Oluşturma ve Güncelleme İş Akış Süreci-2
Müfredat Ders Değişikliği İş Akış Süreci
Not Bildirim İş Akış Süreci
Not Listeleri Arşivleme İş Akış Süreci
Öğrenci Danışmanının Görevi İşlemleri İş Akış Süreci
Öğrenci Danışmanlık İşlemleri İş Akış Süreci
Yeni Bölüm ve Programların Açılması İş Akış Süreci
Mazeret Sınavları İş Akış Süreci
Sınav Sonucuna Yapılan İtirazın Değerlendirilmesi İş Akış Süreci
Ders Muafiyeti ve İntibak İşlemleri İş Akış Süreci
Öğrenci Disiplin İşlemleri İş Akış Süreci
Eğitim Programlarının Hazırlanması ve Duyurulması İş Akış Süreci
Eğitimlerin Yürütülmesi İş Akış Süreci
İş Birliği ve Protokol İşlemleri İş Akış Süreci
Akademik Takvimin Hazırlanması ve Duyurulması İş Akış Süreci
İlk Kayıt İşlemleri İş Akış Süreci
Ders Kayıt İşlemleri İş Akış Süreci
Ders Seçimi Danışmanlık İş Akış Süreci
Ders Ekleme-Çıkarma İşlemleri İş Akış Süreci
Mazeretli Ders Kayıt İşlemleri İş Akış Süreci
Kayıt Dondurma İşlemleri İş Akış Süreci
Diploma Basımı ve Teslimi İş Akış Süreci
Diploma Eki Basımı ve Teslimi İş Akış Süreci
Onur Belgesi, Yüksek Onur Belgesi Verilmesi İş Akış Süreci
Öğrencilere İlişkin İstatistiki Bilgilerin Takibi ve Düzenlenmesi İş Akış Süreci
Yatay Geçiş Kontenjanlarının Hazırlanması İş Akış Süreci
Yatay Geçiş Başvuru ve Kabul İşlemleri İş Akış Süreci
ÖSYM Kontenjanlarının Hazırlanması İş Akış Süreci
Dikey Geçiş Kontenjanlarının Hazırlanması İş Akış Süreci
Uluslararası Öğrenci Başvuru ve Kabul İşlemleri İş Akış Süreci
Uluslararası Öğrenci Kontrenjanlarının Hazırlanması İş Akış Süreci
Uluslararası Öğrenci Kayıt İş Akış Süreci
YÖK, ÖSYM, KYK ve Diğer Resmi Kurumlara Bilgi Verilmesi İş Akış Süreci
Harç Tahsilat İş Akış Süreci
Öğrenci Belge İşlemleri İş Akış Süreci
Mezuniyet İşlemleri İş Akış Süreci
Farabi Burs İşlemleri İş Akış Süreci
Farabi Giden Öğrenci İş Akış Süreci
Farabi Gelen Öğrenci İş Akış Süreci
Mevlana Gelen Öğrenci İş Akış Süreci
Mevlana Giden Öğrenci İş Akış Süreci
Mevlana Gelen Akademik Personel İş Akış Süreci
Erasmus Giden Öğrenci İş Akış Süreci
Erasmus Gelen Öğrenci İş Akış Süreci
Erasmus Gelen Akademik Personel İş Akış Süreci
Erasmus Giden Akademik Personel İş Akış Süreci
Erasmus Gelen İdari Personel İş Akış Süreci
Erasmus Giden İdari Personel İş Akış Süreci
Erasmus Staj Hareketliliği İş Akış Süreci
Erasmus Lisansüstü Gelen Öğrenci İş Akış Süreci
Erasmus Lisanüstü Giden Öğrenci İş Akış Süreci
Otomasyon Sistemine Kayıt, Analiz ve Ölçüm Hizmetleri İş Akış Süreci